Korisnički vodič za Trust Power Bank

Uputstva za sigurnost

 1. Ne izlažite prekomjernu toplinu, poput sunca ili vatre, izbjegavajte nagle promjene temperature.
 2. Ne koristite i ne skladištite u vlažnim ili vlažnim uslovima.
 3. Ne koristiti u blizini eksplozivnih plinova ili zapaljivih materijala.
 4. Nemojte tući ili spaljivati.
 5. Izbjegavajte kontakt sa kemikalijama iz akumulatora
 6. Nemojte bacati, tresti, vibrirati, ispuštati, drobiti, udarati ili mehanički zlostavljati.
 7. Ne prekrivajte predmetima koji mogu utjecati na odvođenje topline.
 8. Koristite samo isporučene kablove ili kablove koji ste dobili uz uređaj.
 9. Prekinite vezu kada se ne koristi, nemojte puniti ili prazniti bez nadzora.
 10. Čuvati izvan dohvata djece
 11. Ovaj proizvod mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili uputom u vezi s upotrebom proizvoda na siguran način i razumiju opasnosti.

 

Pročitajte više o ovom priručniku i preuzmite PDF:

Dokumenti / Resursi

Vjerujte Power Banku [pdf] Uputstvo za upotrebu
Trust, Power Bank, 22790

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.