SERIJA 3
50Q310BU
LED TV BRZI S TA RT VODIČ

 

UPUTSTVO ZA POSLOVANJE
Molimo vas da pročitate ova uputstva pre upotrebe vašeg uređaja i sačuvate ih za buduću upotrebu.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Oprez OPREZ
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARATI
upozorenje 4
Ikona električnog upozorenja Bljesak munje sa simbolom strelice, unutar jednakostraničnog trokuta, namjerava upozoriti korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog naponatage within the product an enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. upozorenje 2 Uskličnik unutar jednakostraničnog
trokut je namijenjen da upozori korisnika na
the presence of important operating and
maintenance (servicing) instructions in the
the literature accompanying the TV.

UPOZORENJE: DA biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.
OPREZ: CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE WITH THE FCC RULES COULD AVOID THE USER’S AUTHORITY TO OPERATE THIS EQUIPMENT.

Sigurnosno upozorenje

Prije upotrebe uređaja, pročitajte ovaj priručnik.
PLASMAN

 • Ne postavljajte jedinicu na nestabilna kolica, postolje, stativ, nosač, sto ili policu.
 • Ne izlažite jedinicu direktnoj sunčevoj svjetlosti i drugim izvorima topline.
 • Ne rukujte tekućinama u blizini ili na jedinici.
 • Nikada ne prosipajte tečnost bilo koje vrste u jedinicu
 • Ne stavljajte uređaj u blizini uređaja koji stvaraju magnetna polja.
 • Ne stavljajte teške predmete na uređaj.
  TEMPERATURA
 • Ne postavljajte jedinicu blizu ili iznad radijatora ili grijača.
 • Ako je vaša jedinica iznenada premještena sa hladnog na toplo mjesto, isključite kabel za napajanje na najmanje dva sata kako bi se vlaga koja se stvorila unutar jedinice mogla potpuno osušiti.
  HUMIDITET
 • Ne izlažite mašinu kiši, damp or place near water.
 • Osigurajte unutrašnje sušenje, ohladite.
  VENTILACIJA
 • Otvore za ventilaciju držite slobodnima.
  UPOZORENJE (Only applicable to models over 7kg) Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
 • Upotreba ormarića ili postolja koje preporučuje proizvođač televizora.
 • Koristite samo namještaj koji može sigurno podržati televizor.
 • Pazite da televizor ne prelazi preko ruba nosećeg nameštaja.
 • Ne postavljanje televizora na visoki namještaj (npramp, ormarići ili police za knjige) bez pričvršćivanja namještaja i televizora na odgovarajući nosač.
 • Ne stavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i pratećeg nameštaja.
 • Edukacija djece o opasnostima penjanja na namještaj kako bi se došlo do televizora ili njegovih komandi. Ako se vaš postojeći televizor zadržava i premješta, treba primijeniti ista razmatranja kao i gore.

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

 1. Pročitajte ove upute.
 2. Držite se ovih uputa.
 3. Poslušajte sva upozorenja.
 4. Slijedite sve upute.
 5. Nemojte koristiti ovaj aparat u blizini vode. Za nprample, nemojte koristiti u blizini kade za pranje veša, u vlažnom podrumu, ili u blizini bazena i slično.
 6. Čistite samo suvom krpom.
 7. Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Prorezi i otvori na stražnjoj ili donjoj strani kućišta predviđeni su za ventilaciju, kako bi se osigurao pouzdan rad televizora i zaštitili od pregrijavanja. Ovi otvori ne smiju biti blokirani ili prekriveni. Otvore nikada ne treba blokirati postavljanjem televizora na krevet, sofu, prostirku ili drugu sličnu površinu.
 8. Ne instalirajte u blizini izvora toplote poput radijatora, toplotnih uređaja, peći ili drugih uređaja (uključujući amplifiri) koji proizvode toplinu.
 9. Ne uništavajte sigurnosnu svrhu polariziranog utikača ili utikača. Polarizirani čep ima dvije lopatice, a jedna je šira od druge. Utikač tipa uzemljenja ima dvije oštrice i treći klem za uzemljenje. Široka oštrica ili treći zubac osigurani su za vašu sigurnost. Ako se isporučeni utikač ne uklapa u vašu utičnicu, obratite se električaru za zamjenu zastarjele utičnice.
 10. Zaštitite kabel za napajanje od naleta ili stezanja, posebno na utikačima, praktičnim utičnicama i mjestu na kojem izlaze iz uređaja.
 11. Koristite samo dodatke / dodatke koje je odredio proizvođač.
 12. simbolKoristite samo s kolicima, postoljem, tronošcem, držačem ili stolom koje je odredio proizvođač ili koji se prodaje uz uređaj. Kada koristite kolica, budite oprezni kada pomičete kombinaciju kolica/aparata kako biste izbjegli ozljede od prevrtanja. Kombinaciju televizora i kolica treba pažljivo premještati. Brza zaustavljanja, prekomjerna sila i neravne površine mogu uzrokovati prevrtanje kombinacije televizora i kolica.
 13. Isključite ovaj aparat iz struje tokom oluja sa grmljavinom ili kada se ne koristi duži vremenski period. Za dodatnu zaštitu za ovaj TV prijemnik tokom oluje sa grmljavinom ili kada se ne koristi duže vreme, isključite ga iz zidne utičnice i izvucite antenu ili kablovski sistem. Ovo će spriječiti oštećenje TV-a uslijed udara groma i strujnih udara.
 14. Sve servise uputite kvalifikovanom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je aparat oštećen na bilo koji način, kao što su oštećeni kabel za napajanje ili utikač, prolivena tečnost ili predmeti koji su pali u uređaj, aparat je izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno , ili je ispušteno.
 15. This TV should be operated only from the type of power supply indicated on the rating label. If the customer is not sure the type of power supply in your home, consult your appliance dealer or local power company. For TV remote control battery power, refer to the operating instructions.
 16. Televizor ne smije biti izložen kapanju ili prskanju. Na TV prijemnik ne smiju se stavljati predmeti napunjeni tekućinom, kao što su vaze.
 17. Nikada ne gurajte bilo kakve predmete u ovaj televizor kroz otvore jer mogu dodirnuti opasnu voltage ili drugih električnih dijelova koji mogu dovesti do požara ili strujnog udara. Nikada ne prosipajte tečnost bilo koje vrste u televizor.
 18. Prije čišćenja isključite TV iz zidne utičnice. Nemojte koristiti tečna ili aero sredstva za čišćenje. Koristi oglasamp krpa za čišćenje.
 19. Ovaj TV nikada ne bi trebalo postavljati blizu ili iznad radijatora ili izvora toplote. Ovaj TV ne treba postavljati u ugrađenu instalaciju kao što je polica za knjige ili stalak osim ako nije osigurana odgovarajuća ventilacija ili ako se ne poštuju uputstva proizvođača.
 20. Ne postavljajte ovaj TV na nestabilna kolica, postolje, stativ, nosač ili sto. Televizor može pasti, uzrokovati ozbiljne ozljede nekoga i ozbiljno oštetiti uređaj.
 21. Ne pokušavajte sami da servisirate ovaj TV jer otvaranje ili uklanjanje poklopaca može da vas izloži opasnom visokom glasnoćutage ili druge opasnosti. Sva oštećenja/zaleđivanje uputite kvalifikovanom servisnom osoblju.
 22. Molimo vas da pre remonta uradite mere za sprečavanje statičkog elektriciteta i zaštitu panela, sprečite oštećenje osetljivog elementa ploče i matične ploče, npr. IC itd.
 23. UPOZORENJE: Da bi se spriječile ozljede, ovaj uređaj mora biti čvrsto pričvršćen na pod / zid u skladu s uputama za ugradnju.

PRIPREMA ZA VAŠ NOVI TV

Provjerite dodatnu opremu
Provjerite dodatnu opremu koja je isporučena uz vaš TV. Provjerite dodatnu opremu koja je isporučena uz vaš TV.

TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - packed

Vodič za instalaciju postolja
Televizor je upakovan sa TV postoljem odvojenim od ormarića. Da biste postavili postolje za TV, izvršite instalaciju prema uputama u nastavku.

 1. Ploča se lako može izgrebati, pa vas molimo: Postavite meku krpu na sto i stavite TV licem nadole na krpu.
  Bilješka: Prilikom postavljanja/uklanjanja postolja uvijek prvo iskopčajte AC kabel.
 2. Uzmi bazu. Poravnajte otvore za vijke na bazi i TV-u, a zatim umetnite zavrtnje u rupe na bazi i zategnite ih.
  Bilješka: Kako biste osigurali da je TV stabilan, pričvrstite sve zavrtnje.
  TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - Stand

Bilješka: Slika samo u referentne svrhe.

MONTAŽA NA ZID (UKOLIKO JE DOSTUPNO)

VESA 200 x 200 mm Vijci: M6x8mm, 4kom

Bilješka: The length of the screw specified is only a recommendation; actual length required can vary depending on the type of wall mount used.

TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - AVAILABLE

upozorenja

 1. Nemojte sami postavljati zidni nosač. Molimo kontaktirajte kvalifikovane stručnjake za instalaciju.
 2. The TV should not be mounted on walls or surfaces which have an angle more than 10 degrees with the vertical direction. Otherwise, the TV set may fall.
 3. Zidovi za montažu moraju biti dovoljno čvrsti da izdrže cijelu težinu televizora. Za nprample, betonski zidovi i cigla su prihvatljivi. Ne postavljajte nosač na mekane zidove kao što su zemljani zidovi i gipsane ploče.
 4. Ako se prilikom montaže koriste rezervni dijelovi različitih specifikacija (kao što su zavrtnji), konsultujte se sa kvalifikovanim stručnjacima kako biste bili sigurni da su ovi delovi sigurni i efikasni.
 5. Prije pričvršćivanja postolja na zid, uvjerite se da su rupe za ankere u skladu s pravilima ugradnje. U suprotnom, mogu postojati neki potencijalni problemi.
 6. Ne postavljajte nikakav izvor grijanja ispod televizora. U suprotnom, može izazvati požar.
 7. Ne postavljajte TV u blizinu bilo čega što kaplje. Transduktori i high voltage wires should be kept far away from the apparatus too. Or else, it may cause creepage, electric shock, or bad resonance.
 8. Ne postavljajte TV na mjesto gdje postoji opasnost od sudara ili vibracija.
 9. Kako biste izbjegli neočekivani pad TV prijemnika, nemojte stavljati jaku silu na TV ili zidni nosač nakon postavljanja.
 10. Obavezno isključite TV prije instaliranja. Držite sve tvrdo ili oštro podalje od panela ekrana kako biste spriječili ogrebotine.
 11. Nakon ugradnje, ako postoji bilo kakva potreba za pomicanjem ormarića, obratite se kvalificiranim stručnjacima.

TV JACKS OBJAŠNJENJE

TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - JACKS

SCART: Connect to receive the signal from your antenna or cable via coaxial cable.
RF(T2/S2): Povežite se da primate signal sa svoje antene ili kabla preko koaksijalnog kabla.
HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) Provides an uncompressed digital connection.
COAX: Digitalni TV izlaz zvuka.
CI: CI card reader.
MINI AV: Connect the Audio / Video output jack of the DVD or VCR.
MINI YPbPr: Connect the YPbPr output jack of the DVD or VCR.
USB: Povežite USB uređaj kao što je fleš disk da biste pristupili funkciji TV medija.
SLUŠALICA: Connect a 3.5 mm headset for personal audio.

BOČNA TASTATURA I PREDNJA PLOČA

TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - PANEL

 1. SNAGA ( AiRROBO P10 robot usisivač - ikona) /OK: U isključenom načinu rada, kratko pritisnite da uključite TV. U uključenom načinu rada, kratko pritisnite za postizanje funkcije OK, dugo pritisnite za postizanje funkcije POWER. POWER ( AiRROBO P10 robot usisivač - ikona): Uključuje i isključuje TV.
  UREDU: Unesite i potvrdite.
 2. VOL-: Decreases the volume. In the TV menu system, it acts like the left arrow on the remote control and can be used to select menu options.
 3. VOL +: Increases the volume. In the TV menu system, it acts like the right arrow on the remote control and can be used to select menu options.
 4. MENU/CH-: Short press to achieve CH- function, long press to achieve MENU function. MENU: Displays the TV Main Menu.
  CH-: Scans down through the channel list. In the TV menu system, it acts like the down arrow on the remote control and can be used to select menu options.
 5. INPUT/CH+: Short press to achieve CH+ function, long press to achieve INPUT function.
  ULAZ: Prikazuje listu za odabir izvora.
  CH +: Skenira prema gore kroz listu kanala. U sistemu TV menija, deluje kao strelica nagore na daljinskom upravljaču i može se koristiti za odabir opcija menija.
  prednja ploča
  Indikator napajanja/pripravnosti: Plava i crvena dvobojna LED dioda. Prikazuje crveno kada je TV isključen i plavo kada je uključen. Senzor daljinskog upravljača: IR senzor daljinskog upravljača, koji prima infracrvene zrake koje šalje daljinski upravljač.
  Indikator napajanja/pripravnosti Senzor daljinskog upravljača
  TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - Front Panel

UPUTSTVO ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE

Umetanje baterija u daljinski

 1. Skinite poklopac odeljka za baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača tako što ćete podići poklopac.
 2. Insert 2AAA batteries. Make sure the polarities(+and-) are aligned correctly.
 3. Vratite poklopac nazad.

Ako daljinski upravljač ne radi, provjerite ove točke:

 • Da li su polariteti (+, -) tačni?
 • Da li su baterije istrošene?
 • Postoji li nestanak struje naizmjeničnom strujom?
 • Je li kabel za napajanje uključen?
 • Ima li smetnji ili blokade u blizini senzora daljinskog upravljača?
  OPREZ:
 • Korištene baterije treba reciklirati.
 • Držite van dohvata djece.
 • NEMOJTE koristiti nove i stare baterije zajedno.
 • Zamijenite obje baterije u isto vrijeme.
 • Kada ne koristite daljinski upravljač duže vrijeme, izvadite baterije iz jedinice.
  Upozorenje: All batteries (packed or in use) must not be exposed to high temperatures like sun heat or fire.

Ugao prijema daljinskog upravljača
Koristite daljinski upravljač unutar raspona udaljenosti i ugla prikazanih ispod.
TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - Control

DALJINSKE UPRAVLJAČKE tipke

TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - REMOTE

POWER ( AiRROBO P10 robot usisivač - ikona): Turns the TV on or switches it to Standby.
MUTE ( ): Reduces the TV volume to its minimum level. Press again to restore the volume.
BROJAČKA DUGME: Press 0-9 select a TV channel directly when you are watching TV. “-/–“: Set up the digit of the channel.
opoziv ( ): Returns to the previous channel.
AUDIO: Switch the audio channel in DVD or multimedia mode.
FAV-./FAV+.: Scan up or down through the current favorite channel list. FAV: Show favorite channel list.
CH + or CH-: To access the next or previous channels.
VOL + Or VOL-: Increases or decreases the TV volume. P. MODE: Switches between the preset picture mode. S.MODE: Switches between the preset sound mode.
ULAZ: Accesses the available input channels, Use the arrows to highlight options, and press OK to select.
SPAVANJE: Selects the sleep timer, after which the TV will shut off automatically.
ASPEKT: Switches between the preset screen size mode.
INFO: Press to display the current program information on the screen.
Arrows (lijevo /u pravu/Up /pod): Uses the four arrows to highlight different items in the TV menu or change the value.
UREDU: Enter and confirm button.
MENI: Accesses the Main Menu, or return to the upper level of a sub-menu.
IZLAZ: Exits the current menu or function.
TEKST: To enter Teletext mode. Teletext is not broadcast in New Zealand.
INDEKS: To display the index page.
MIX/T: TV and TXT pictures are mixed together in transparent background. Press to activate the Time Shift function in Digital TV mode, for delayed viewing.
OTKRIJTE: The Teletext mode-To reveal or hide the hidden words.
DRŽI Teletext mode-Hode current page which is displayed.
PODSTRANICA: Sub-coded page access.
VELIČINA: Promenite veličinu ekrana u režimu teleteksta.
OTKAZI: To cancel the display.
SUB-T: Display caption information
TV / RADIO: Switch between TV and radio. (Used for models with DTV function only)
REC: Personal video record button. A USB memory device must be connected to the USB port for recording.
EPG: Shows Electronic Program Guide.
RED/GREEN/YELLOW/BLUE: Use add-on functions in the OSD menu.
minka Aire F848 CL 65 Inch Light Wave Ceiling Fan - icon5pauza : Zaustavite i reprodukujte ili pauzirajte medije files;
 Dugme TUNING 2: Fast review and fast forward.
Dugme TUNING 2 : Select the previous or the next media file.

BILJEŠKA:

 • All pictures In this manual are examples, only for reference, the actual product may differ from the pictures.
 • The buttons not mentioned here are not used.

OSNOVNE OPERACIJE

Uključivanje i isključivanje
Connect the AC cord to power the TV. At this time the TV will enter standby mode and the power indicator will turn red.
Use the Power button (AiRROBO P10 robot usisivač - ikona ) on the side panel of the TV or on the remote control to turn on the TV. After switching off the TV for 5 seconds, you can turn on the TV again.

Podesite OSD ekran
 • Pritisnite taster MENI dugme za prikaz GLAVNOG OSD MENU;
 • pritisnutilijevo /u pravubutton to select the MENU you want;
 • Pritisnite taster OK dugme za ulazak u podmeni i pritisnite MENI dugme za povratak na prethodni meni.
 • pritisnuti Up /podthe button to select the option and then press the OK button to enter the submenu, presslijevo /u pravubutton to adjust the value, or press lijevo /u pravubutton to select in the sub-menu;
  Možete pritisnuti taster MENI dugme za spremanje i povratak na prethodni meni, a zatim pritisnite IZLAZ dugme za izlaz iz celog menija.
Odaberite izvor ulaza TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - app1
 • Pritisnite taster ULAZ dugme za prikaz liste izvora ulaza;
 • pritisnuti Up /podbutton to select the input source you want to watch;
 • Pritisnite taster OK button to enter the input source.

OSD MENU OPERACIJE

Podešavanje menijaTESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - MENU

Pritisnite taster MENI dugme za prikaz GLAVNOG OSD MENU:
Kanal: Used for channel searching and edit, it’s only available in TV input.
You can choose to automatically search, or choose to manually search according to your needs.
Slika: Koristi se za podešavanje efekta TV slike.
Za example Picture mode, color temperature, and so on.
Zvuk: Koristi se za podešavanje zvučnih efekata TV-a.
Za example Režim zvuka, balans i tako dalje.
Time: Used for TV time effect adjusting.
Za example OSD Time, Sleep Time, and so on.
Postaviti: Used for TV additional options.
Za example, OSD Language, Reset, and so on.
Brava: Used for TV Lock effect adjusting.
Za example System Lock, Channel Lock, and so on.
Bilješka: When the “Lock” function is set, if the System Lock is on, please input the password to unlock, the default password is 0000.

Za više postavki, pogledajte postavke menija.

Medijska operacija
Note: Before operating the MEDIA menu, Plug in a USB device or memory card.
pritisnutiUp /podbutton to select Media Player on the Home Page, and then press the “OK” button to enter.
You can browse multimedia files by selecting PHOTOS, MUSIC, MOVIE, or TEXT. Then press the “ ” button to start playing.TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV - app2

 1.  pritisnutilijevo /u pravubutton to select the option that you want to adjust in the Media menu, then press OK or  button to enter.
 2. pritisnutilijevo /u pravubutton to adjust or presslijevo /u pravubutton to select.
 3. After finishing your adjustment, press the MENU button to save and return back to the previous menu and press the EXIT button to exit the entire menu.

TEŽAVANJE RIZIKA

Ako dođe do bilo kakvih problema prilikom korištenja proizvoda, pogledajte donju listu. Ako lista ne riješi problem, odmah pozovite naš centar za korisničku podršku.

problem rastvor
TV se ne može uključiti. Make sure the AC cord Is Plugged In.
Provjerite zidnu utičnicu, provjerite radi li AC izlaz normalno i stabilno.
Select the Key Lock function In the OPTIONS menu and press OK to uncheck the locking status.
Nema slike ili zvuka, ali je TV uključen i postoji ekran za prijavu „Nema signala“. Are you trying to use an Input source with no device connected to It? For using another video/audio device, make sure the external device works normally first, then press Source and choose the right Input source.
The signal type option may be set Incorrectly.
Kanal je možda prazan. Pokušajte ponovo pretražiti kanal ili se prebacite na drugi kanal.
Zvuk je dobar, ali je slika loša. If you can only get black and white pictures from an external device that you’ve connected to your TV, maybe It Is due to the video cables Is not connected well, or they are connected wrongly. Check the connection stability first, then check the correctness.
Za AV ulaz, žuti video kabl se povezuje na žuti video ulaz na bočnoj strani TV-a. Za komponentni ulaz, tri Y, Pb, Pr video kabla (crveni, plavi i zeleni) treba da budu povezana na odgovarajuće ulazne priključke na bočnoj strani TV-a.
Provjerite priključke antene. Uverite se da su svi kablovi čvrsto povezani u TV utičnicu na bočnoj strani TV-a.
Pokušajte da prilagodite karakteristike boja kako biste ih poboljšali.
Nema zvuka, ali slika je u redu. Zvuk je možda utišan. Pokušajte da pritisnete dugme MUTE da vratite zvuk.
Za korištenje AV ili komponentnog, ne zaboravite da pravilno povežete lijevi i desni audio izlaz uređaja. Lijevi kanalni kabel je bijele boje, a desni kanalni kabel je crven. Molimo uskladite kablove i utičnice prema njihovim bojama.
Postavke zvuka možda neće biti pravilno postavljene.
Ako vaš audio izvor ima samo jednu utičnicu ili je (mono) izvor zvuka, provjerite jeste li priključili vezu u Audio In L priključak (bijeli) na TV-u.
Dugmad na bočnoj ploči ne rade. Unplug the TV from the AC power for 10 minutes and then plug it back in. Turn the 1V on and try again.
The TVtums off unexpectedly. The electronic protection circuit may have been activated because of a power surge. Wait 30 seconds and then turn the 1V on again. If this happens frequently, the voltage in your house may be abnormal. If the
other electronic equipment in your home can’t work normally, consult qualified service personnel.
Daljinski upravljač ne radi. Something might be blocking between the remote control and the remote sensor on the front panel of the N. Make sure there is a clear path.
The remote may not be aimed directly at the N.
Baterije na daljinskom upravljaču mogu biti slabe, mrtve ili pogrešno instalirane. Stavite nove baterije u daljinski upravljač.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model: 50Q310BU
video avi, M PEG
Muzika mp3
fotografija jpg, jpeg, BMP, png
Rezolucija ekrana 3840 × 2160
Working voltage 100-240V-50/60 Hz
Nazivna potrošnja energije 115W

www.tesla.info

Dokumenti / Resursi

TESLA 50Q310BU 4K Ultra HD TV [pdf] Uputstvo za upotrebu
50Q310BU, 4K Ultra HD TV

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.