Korisnički vodič za Apple Watch Ultra Smartwatch

Budite informirani i sigurni dok koristite Watch Ultra Smartwatch uz ovaj sveobuhvatan korisnički vodič. Otkrijte sve o Apple Watchu, njegovim karakteristikama i regulatornim certifikatima. Saznajte više o bateriji i punjenju, smetnjama medicinskih uređaja i izloženosti radiofrekvenciji. Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu za buduću upotrebu.