Korisnički vodič za pametni sat Apple Watch S8

Apple Watch S8 Smartwatch Prije korištenja Apple Watcha, review korisnički priručnik za Apple Watch na support.apple.com/guide/watch. Također možete koristiti Apple Books za preuzimanje vodiča (gdje je dostupno). Sačuvajte dokumentaciju za buduću upotrebu. Sigurnost i rukovanje Pogledajte “Sigurnost i rukovanje” u korisničkom vodiču za Apple Watch. Apple Watch, njegovi operativni sistemi i zdravstveni senzori nisu medicinski uređaji. Izloženost …