Trenutni WF20 Wall Forms LED Light Instruction Manual

Naučite kako da instalirate WF20 Wall Forms LED lampu uz ove opsežne upute za instalaciju. Uvjerite se da je vaš uređaj pravilno uzemljen i zapečaćen kako biste spriječili prodor vode. Slijedite upute korak po korak za montažu ploče, nanošenje zaptivača, ugradnju kućišta uređaja i povezivanje žica. Čuvajte ovu referencu pri ruci za buduću upotrebu.