Vodič za instalaciju SUNFORCE 1600334 solarne lampe sa daljinskim upravljačem

SUNFORCE 1600334 Solarne žičane svjetiljke sa daljinskim upravljačemVIEW VAŽNO, ZADRŽITE ZA BUDUĆE REFERENCE: PAŽLJIVO PROČITAJTE UPOZORENJE: Prije okačenja sijalica, uvjerite se da ne leže na vrućoj površini ili na mjestima gdje bi se mogle oštetiti. Ako punite baterije bez pričvršćivanja sijalica, čuvajte sijalice u maloprodajnoj kutiji…

SUNFORCE 80033 Solarne žičane svjetiljke s daljinskim upravljačem. Uputstvo za upotrebu

SUNFORCE 80033 solarne sijalice sa daljinskim upravljačem SUNFORCE 80033 solarne sijalice sa daljinskim upravljačem UPOZORENJE Prije okačenja sijalica, provjerite da ne stoje na vrućoj površini ili na mjestima gdje bi se mogle oštetiti. Ako punite baterije bez pričvršćivanja sijalica, držite sijalice u maloprodajnoj kutiji ili…