Priručnik za upotrebu HoMedics PGM-1000-AU Pro pištolja za masažu

Prije upotrebe pročitajte upute za upotrebu HoMedics PGM-1000-AU i PGM-1000-AU Pro masažnih pištolja. Ovaj dokument uključuje važne sigurnosne mjere i informacije o garanciji. Držite kosu, odjeću i nakit podalje od pokretnih dijelova tokom upotrebe. Trudnice, dijabetičari i oni sa pejsmejkerima treba da se konsultuju sa lekarom pre upotrebe. Ne preporučuje se osobama sa senzornim nedostacima.