Apple Core i5 2.0 MacBook Pro laptop računar Uputstvo za upotrebu

Apple Core i5 2.0 MacBook Pro laptop računar Uputstvo za upotrebu Review vodič za MacBook Pro Essentials prije korištenja vašeg MacBook Pro-a. View vodič na support.apple.com/guide/macbook-pro ili ga preuzmite sa Apple Books (gdje je dostupno). Sačuvajte dokumentaciju za buduću upotrebu. Sigurnost i rukovanje Pogledajte “Informacije o sigurnosti, rukovanju i propisima” u vodiču za MacBook Pro Essentials. Izbjegavajte…

Uputstvo za upotrebu ASUS RTL8822CE laptop računara za igre

Uputstvo za upotrebu ASUS RTL8822CE laptop računara za igre Vrh View NAPOMENA: Raspored tastature može se razlikovati u zavisnosti od regiona ili zemlje. Vrh view takođe može da se razlikuje po izgledu u zavisnosti od modela notebook računara. Korišćenje numeričke table (na odabranim modelima) Pritisnite i držite sekundu da biste se prebacivali između tastera sa brojevima ili tačpeda. Dodirnite za…

NORMANDE VSIM1001 Laptop Computer User Manual

NORMANDE VSIM1001 Laptop Computer Notes Ovo je elektronski proizvod visoke gustine; nemojte ga sami rastavljati. Izbjegavajte jake udarce i sudar. Izbjegavajte korištenje ovog proizvoda u sljedećim okruženjima Visoke i niske temperature, vlažnost, prašnjavi, sa jakim magnetima i dugotrajno izlaganje suncu. Nežno obrišite školjku proizvoda koristeći suvu mokru pamučnu krpu; …

Shenzhen Shuangshengda Technology DW156R7 Laptop Computer User Manual

UPUTSTVO ZA UPOTREBU Vodite računa da ne blokirate otvore predviđene za ventilaciju. Nemojte pritiskati ili dodirivati ​​ploču ekrana Ne izlažite računar magnetnim poljima Ne postavljajte na neravnu ili nestabilnu radnu površinu Ne izlažite računar kiši ili vlazi NEMOJTE zatvorite notebook Ne izlažite…