Korisnički priručnik za odvlaživač hOmeLabs

hOmeLabs odvlaživač zraka hOmeLabs odvlaživač 22, 35 i 50 pinta* Modeli kapacitetaHME020030NHME020006NHME020031NHME020391N Hvala vam što ste kupili naš kvalitetni uređaj. Obavezno pažljivo pročitajte cijeli ovaj korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa upotrebom ovog proizvoda, pozovite 1-800-898-3002. PRIJE PRVE UPOTREBE: Kako biste spriječili bilo kakve unutrašnje ...