ALORAIR HEPA Pro 970 Air Scrubber Korisnički priručnik

PureAiro HEPA Pro 970 Korisnički priručnik PROČITAJTE I SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA AlorAir Solutions INC. Dodajte: 2048 E. Francis St Ontario CA91761 Tel: 888-990-7469 E-pošta: [email zaštićen] UPOZORENJE! Imajte na umu da PureAiro HEPA Pro 970 treba koristiti samo sa dijelovima koje je odobrio AlorAir. Upotreba neodobrenih dijelova ili preinaka na mašini može poništiti…