AT T Pametne upute za blokiranje poziva

Upute za blokiranje pametnih poziva Pročitajte prije upotrebe! Predstavljamo pametni blokator poziva*§ DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 bežični telefon/telefonska sekretarica DECT 6.0 sa ID -om pozivaoca/poziv na čekanju Niste upoznati sa pametnim blokiranjem poziva? Želite li znati više? Pametni blokator poziva efikasan je alat za provjeru poziva koji vašem telefonskom sistemu omogućava provjeru SVIH kućnih poziva. † Ako niste ...

ATT DTEC 6.0 Telefon DL72 *** Korisnički priručnik

DTEC 6.0 Telefon DL72 *** Kratki vodič DL72210/DL72310/DL72340/DL72350/DL72510/DL72570/DL72580 DECT 6.0 bežični telefon/sekretarica sa BLUETOOTH® bežičnom tehnologijom Čestitamo vam na kupovini ovog AT&T proizvoda. Prije upotrebe ovog AT&T proizvoda, pročitajte odjeljak Važne sigurnosne informacije na stranicama 1-3 ovog priručnika. I model i serijski broj vašeg AT&T ...