AT&T Veliko dugme / telefon s velikim zaslonom / telefonska sekretarica sa ID-om pozivatelja / poziv na čekanju [CL4940] Korisnički kanal

AT&T Veliko dugme / veliki zaslon za telefon / sistem javljanja s ID pozivatelja / poziv na čekanju [CL4940] Korisnik Manal - Optimizirani PDF AT&T Veliko dugme / veliki zaslon za telefon / sistem javljanja s ID pozivatelja / poziv na čekanju [CL4940] Korisnik Manal - Original PDF

Korisničko uputstvo za AT&T veliko dugme i veliki ekran [CL4940, CD4930]

Korisnički priručnik CL4940/CD4930 Veliko dugme/telefon sa velikim ekranom/sekretarica sa ID -om pozivaoca/poziv na čekanju Čestitamo vam na kupovini ovog AT&T proizvoda. Prije upotrebe ovog AT&T proizvoda, pročitajte odjeljak Važne sigurnosne informacije na stranici 52 ovog priručnika. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik za sve operacije funkcija i informacije o rješavanju problema potrebne za instalaciju ...