PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz primopredajnik-daljinski korisnički priručnik

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Full Duplex 2.4 GHz primopredajnik-daljinski korisnički priručnik UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE Uključivanje/isključivanje: Pritisnite i držite dugme za napajanje dok ZELENA LED dioda ne treperi ili zasvetli. Isključivanje: Pritisnite i držite dugme za napajanje sve dok CRVENA LED dioda ne treperi. Uparivanje (režim registracije) Pritisnite i držite dugme za napajanje da uključite napajanje slušalica…