Uputstvo za upotrebu JBL L75MS integrisanog muzičkog sistema

JBL L75MS Integrisani muzički sistem Integrisani muzički sistem Potvrdite sadržaj kutije Odredite lokaciju zvučnika Podesite prekidač konture basa na osnovu blizine zvučnika bočnim granicama kao što su zidovi i unutar police za knjige ili ormarića. Kada je blizu granice, prekidač bi trebao biti u položaju -3dB kako bi se održao nivo basa…