JBL BAR21SUBMK2 bežične slušalice Uputstvo za upotrebu

Bežične slušalice JBL BAR21SUBMK2 Preuzmite kompletan garantni list i bezbednosne informacije i druge korisne informacije sa našeg webstranica: www.jbl.com/warrantyandsafetybooks VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA Za sve proizvode Pročitajte ova uputstva. Sačuvajte ova uputstva. Obratite pažnju na sva upozorenja. Slijedite sva uputstva. Čistite samo suhom krpom. Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Instalirajte ovaj uređaj u skladu sa…

Uputstvo za upotrebu JBL MK2 Bar 2.1 Deep Bass

JBL MK2 Bar 2.1 Deep Bass Pre upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte bezbednosni list. Šta se nalazi u kutiji Količina kabla za napajanje i tip utikača varira u zavisnosti od regiona NAPAJANJE Subwoofer i zvučna traka će se automatski upariti kada su oba napajana. Opšte specifikacije: Model: Bar 2.1 (Soundbar jedinica), Bar 2.1 SUB (Subwoofer…