Apple Core i5 2.0 MacBook Pro laptop računar Uputstvo za upotrebu

Apple Core i5 2.0 MacBook Pro laptop računar Uputstvo za upotrebu Review vodič za MacBook Pro Essentials prije korištenja vašeg MacBook Pro-a. View vodič na support.apple.com/guide/macbook-pro ili ga preuzmite sa Apple Books (gdje je dostupno). Sačuvajte dokumentaciju za buduću upotrebu. Sigurnost i rukovanje Pogledajte “Informacije o sigurnosti, rukovanju i propisima” u vodiču za MacBook Pro Essentials. Izbjegavajte…