dokument
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Uputstvo za upotrebu generatora teksta e-pošte

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Uputstvo za upotrebu generatora teksta e-pošte

www.rkiinstruments.com

Garancija na proizvod
RKI Instruments, Inc. garantuje da oprema za gasni alarm koju prodajemo nema grešaka u materijalu, izradi i performansama u periodu od godinu dana od datuma isporuke od strane RKI Instruments, Inc. Svi delovi koji se otkriju neispravni u tom periodu biće popravljeni ili zamjena, po našem izboru, besplatno. Ova garancija se ne odnosi na one artikle koji su po svojoj prirodi podložni kvarenju ili potrošnji u normalnom servisu, i koji se moraju čistiti, popravljati ili mijenjati na rutinskoj osnovi. Prampnekoliko takvih artikala su:

 • a) Upijajuće patrone
 • b) Dijafragme i ventili pumpe
 • c) Osigurači
 • d) Baterije
 • e) Filterski elementi

Garancija se poništava zloupotrebom, uključujući mehanička oštećenja, prepravke, grubo rukovanje ili postupke popravke koji nisu u skladu sa uputstvom za upotrebu. Ova garancija ukazuje na puni obim naše odgovornosti i nismo odgovorni za troškove uklanjanja ili zamjene, lokalne popravke, troškove transporta ili nepredviđene troškove nastale bez našeg prethodnog odobrenja.
OVA GARANCIJA JE IZRIČITO UMESTO BILO KAKVE I SVIH DRUGIH GARANCIJA I IZJAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, I SVE DRUGE OBAVEZE ILI OBAVEZE NA DIJELU RKI INSTRUMENTA, UKLJUČUJUĆI JEDNOG KOJA UKLJUČUJUĆI OBAVEZE OD POVEĆA . RKI INSTRUMENTS, INC. NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA INDIREKTAN, SLUČAJAN ILI POSLEDIČAN GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE POVEZANE SA KORIŠĆENJEM NJEGOVIH PROIZVODA ILI NEUSPEHOM NJEGOVIH PROIZVODA U RADU.
Ova garancija pokriva instrumente i dijelove koje korisnicima prodaju ovlašteni distributeri, trgovci i predstavnici koje imenuje RKI Instruments, Inc.
Ne preuzimamo obeštećenje za bilo kakvu nesreću ili štetu uzrokovanu radom ovog gasnog monitora, a naša garancija je ograničena na zamjenu dijelova ili naše kompletne robe.

O NAMAview

Generator e-pošte/teksta 82-5201-01 može pratiti 4 skupa kontakata i slati e-poštu i/ili tekstualnu poruku kada se kontakt otvori ili zatvori. Također može poslati e-poštu i/ili tekstualnu poruku kada se uključi. Generator e-pošte/teksta je instaliran u plastično kućište koje ima čahuru za rasterećenje naprezanja na dnu. AC/DC napajanje je instalirano ispod generatora e-pošte/teksta. Ulazni terminali za napajanje naizmjeničnom strujom povezani su sa priključkom na dnu montažne ploče kako bi se olakšalo povezivanje napajanja na mjestu instalacije. DC izlazne žice su ožičene na ulazne terminale generatora e-pošte/teksta.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Uputstvo za upotrebu generatora teksta e-pošte - Slika 1

Specifikacije

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Priručnik za upotrebu generatora teksta e-pošte - Specifikacije

instalacija

 1. Odaberite mjesto za montažu. Prilikom odabira mjesta za montažu uzmite u obzir sljedeće faktore:
  • Da li je dostupan AC ili DC izvor napajanja?
  • Ima li dovoljno prostora za otvaranje vrata kućišta i povezivanje ožičenja (vidi sliku 2)?
 2. Noge za montažu i hardver za ugradnju nožica za montažu se isporučuju u vrećici unutar kućišta. Instalirajte nožice za montažu kao što je prikazano ispod.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Priručnik za upotrebu generatora teksta e-pošte - instalacija
 3. Postavite monitor na vertikalnu površinu u visini očiju (4 1/2 do 5 stopa od poda).
 4. Upotrijebite 3/16″ zavrtnje kroz proreze u nožicama za montažu na svakom uglu kućišta kako biste pričvrstili kućište za montažnu površinu.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Uputstvo za upotrebu generatora teksta e-pošte - Slika 2

Ožičenje

 1. Ako koristite AC napajanje:
  a. Odvrnite i uklonite zaporne matice sa poklopca AC terminala.
  b. Provucite AC žice kroz čahuru za rasterećenje naprezanja na dnu kućišta.
  c. Spojite linijsku žicu od izvora napajanja naizmjeničnom strujom na "H" terminal na AC terminalnoj traci.
  d. Spojite neutralnu žicu iz izvora napajanja naizmjeničnom strujom na “N” terminal na AC terminalnoj traci.
  e. Spojite žicu za uzemljenje od izvora napajanja naizmjeničnom strujom na “G” terminal na AC terminalnoj traci.
  f. Vratite poklopac priključne letve za naizmeničnu struju koristeći zaporne matice.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Uputstvo za upotrebu generatora teksta e-pošte - Slika 3
 2. Ako koristite izvor napajanja od 9 – 12 VDC:
  a. Odspojite tvornički instalirane crvene i crne žice sa ulaznih terminala generatora e-pošte/teksta.
  b. Provucite DC žice kroz čahuru za rasterećenje naprezanja na dnu kućišta.
  c. Povežite “+” liniju izvora napajanja na “+” terminal na DC terminalnoj traci.
  d. Povežite “-” liniju izvora napajanja na “-” terminal na DC terminalnoj traci.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Uputstvo za upotrebu generatora teksta e-pošte - Slika 4
 3. Povežite 2 terminala za svaki ulaz za zatvaranje kontakata na kontakte koje su namijenjeni za nadgledanje.
 4. Zategnite zavrtanj na čahuri za rasterećenje vučne sile kako biste učvrstili žice.
 5. Uključite izvor napajanja.

konfiguracija

Ulazak u konfiguracijski način i početno povezivanje
 1. Priključite napajanje na uređaj. Ako je uređaj prvi put uključen, uključit će se u konfiguracijskom modu i LED će treptati plavo. Ako LED lampica treperi zeleno, pritisnite dugme Mode na desnoj strani uređaja da biste se prebacili u režim konfiguracije pomoću alata sa uglom od 90°.
 2. Idite na WiFi ekran na vašem računaru, telefonu ili tabletu i pronađite NCD_Email.
 3. Lozinka za pridruživanje mreži je NCDBeast.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Uputstvo za upotrebu generatora teksta e-pošte - Lozinka za pridruživanje mreži je NCDBeast
 4. Vaš uređaj može automatski pokrenuti pretraživač i odvesti vas do konfiguracije web interfejs. Ako se ne dogodi, možda ćete morati ponovo da dodirnete naziv mreže (na telefonu ili tabletu) ili ukucate 172.217.28.1 u prozor pretraživača Chrome, Firefox ili Safari (na računaru).
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Uputstvo za upotrebu generatora teksta e-pošte - Vaš uređaj može automatski pokrenuti pretraživač
 5. Konfiguracija uređaja web pojavljuje se interfejs.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Uputstvo za upotrebu generatora teksta e-pošte - konfiguracija uređaja web pojavljuje se interfejs

WiFi konfiguracija

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Uputstvo za upotrebu generatora teksta e-pošte - WiFi konfiguracija

 1. Mreža: Izaberite WiFi mrežu od 2.4 GHz iz padajućeg menija. Uređaj ne podržava mreže od 5 GHz.
 2. Skrivena mreža: Ako se vaša mreža ne pojavi, ručno unesite SSID mreže od 2.4 GHz. Uređaj ne podržava mreže od 5 GHz. Ne unosite ništa u polje Skrivena mreža ako ste odabrali mrežu iz padajućeg menija Mreža.
 3. Lozinka: Ako je vaša mreža zaštićena lozinkom, unesite lozinku. Uređaj ne podržava mreže čije lozinke imaju posebne znakove kao što je #$%*. Ako vaša mreža nije zaštićena lozinkom, ostavite ovo polje praznim.
 4. DHCP: Označite okvir ako je mreža na koju se povezujete DHCP mreža. Poništite izbor u polju ako trebate dodijeliti statičku IP adresu.
  BILJEŠKA: Ostala polja su aktivna samo ako je DHCP poništen.
 5. Default Gateway: Unesite zadanu IP adresu mrežnog prolaza.
 6. Subnet Mask: Unesite IP maske podmreže.
 7. DNS primarni: Unesite važeću IP adresu primarnog DNS servera. IP može odgovarati mrežnim postavkama ili može biti zajednički DNS server. 8.8.8.8 je IP za Googleov primarni DNS server za pretraživanje.
 8. DNS sekundarni: Unesite važeću IP adresu sekundarnog DNS servera. IP može odgovarati mrežnim postavkama ili može biti zajednički DNS server. 8.8.4.4 je IP za Googleov sekundarni DNS server za pretraživanje.
 9. Statička IP adresa: Unesite statičku IP adresu koju želite da uređaj koristi na vašoj mreži.
Soft AP konfiguracija

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Priručnik za upotrebu generatora teksta e-pošte - Soft AP konfiguracija

 1. Soft AP SSID: Dok je u načinu konfiguracije, uređaj djeluje kao WiFi pristupna tačka i emituje SSID. Unesite SSID koji želite da uređaj emitira.
 2. Soft AP lozinka: Unesite lozinku koju želite da uređaj zahtijeva kada se pokušava povezati na svoju WiFi pristupnu tačku.
Konfiguracija klijenta e-pošte

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Priručnik za upotrebu generatora teksta e-pošte - konfiguracija klijenta e-pošte

 1. Host: Unesite SMTP adresu hosta brokera e-pošte. Uobičajene adrese su smtp.gmail.com i smtp-mail.outlook.com.
  BILJEŠKA: Email broker mora biti SMTP.
 2. Host Port: Unesite SMTP port e-mail brokera. Većina posrednika e-pošte koji podržavaju SMTP vezu koriste port 587.
 3. E-pošta za prijavu: Unesite adresu e-pošte koju želite koristiti za generiranje e-pošte/tekstova. 4. Lozinka: Unesite lozinku koja se koristi za pristup adresi e-pošte unesenoj u E-pošti za prijavu.
  BILJEŠKA: Lozinka naloga e-pošte ne može sadržavati simbol `&'.
 4. Naziv uređaja: Unesite tekst koji želite da se pojavi u potpisu poslanih e-poruka/tekstova. 6. Ponovni pokušaji: Unesite koliko puta želite da uređaj pokuša da pošalje e-poštu i/ili tekstove ako je početni pokušaj neuspješan.
  BILJEŠKA: Ako ćete koristiti Gmail adresu za slanje e-pošte/tekstova, provjerite je li na vašem Google računu odabrana postavka “Dozvoli manje sigurne aplikacije”.
Konfiguracija kalibracije

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Priručnik za upotrebu generatora teksta e-pošte - konfiguracija kalibracije

 1. Ciklusi debounce: Ova postavka definira koliko je CPU ciklusa potrebno za određivanje promjene statusa. Većina kontakata odskoči kada prvi put uspostave kontakt i ova postavka sprječava da se ti odbijanja zabilježe kao zasebni događaji. Nemojte mijenjati ovu postavku osim ako to ne preporuči RKI Instruments, Inc.
 2. Provjera unosa: Ova postavka definira koliko milisekundi kontakt mora ostati u promijenjenom stanju prije nego što uređaj pošalje e-poštu i/ili tekst. Zadana postavka je 5000 milisekundi (5 sekundi).
Uključivanje i unos e-pošte/tekstova

Uređaj će generirati e-poštu i/ili tekstove kada se uređaj uključi i/ili kada se bilo koji od kontakata zatvori ili otvori. Morate napraviti postavke e-pošte/teksta za svaki tip događaja (Power On, Input 1 Close, Input 1 Open, itd.) pojedinačno, čak i ako svi idu na istu adresu e-pošte i/ili broj telefona. Ako ne želite da se e-poruke/tekstovi šalju za određenu vrstu događaja, ostavite polja prazna.

Ako koristite Outlook nalog i želite da šaljete e-poštu/tekstove više od jednog primaoca, moraćete da potvrdite Outlook adresu e-pošte prvi put kada generator e-pošte/teksta pošalje e-poštu/tekst. Prvi pokušaj slanja e-pošte/teksta neće biti uspješan, a Outlook će poslati e-poštu na vašu Outlook adresu e-pošte sa zahtjevom da potvrdite svoj račun.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Priručnik za upotrebu generatora teksta e-pošte - uključivanje i unos tekstova e-pošte

 1. Predmet: Unesite naslov teme za email/tekst generiran iz tipa događaja. Tekst mora biti alfanumerički i ne smije sadržavati nikakve posebne znakove.
 2. Telo poruke: Unesite tijelo za email/tekst generiran iz tipa događaja. Tekst mora biti alfanumerički i ne smije sadržavati nikakve posebne znakove.
  BILJEŠKA: Poruka o uključivanju uključuje postotak jačine WiFi signalatage pored bilo kojeg unesenog teksta.
 3. Primaoci: Unesite adresu(e) e-pošte i/ili telefonske brojeve na koje želite da primate e-poruke/tekstove za vrstu događaja. Odvojite više adresa e-pošte i/ili telefonskih brojeva zarezom (tj. [email zaštićen],[email zaštićen]). Nemojte dodavati razmake između adresa e-pošte ili brojeva telefona. Za brojeve telefona morate koristiti a [email zaštićen]______ format gdje ime domene korišteno u praznom polju ovisi o bežičnom operateru broja.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Uputstvo za upotrebu generatora teksta e-pošte - Unesite adresu e-pošteRKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Uputstvo za upotrebu generatora teksta e-pošte - Unesite adresu e-pošte

Rješavanje problema

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Priručnik za upotrebu generatora teksta e-pošte - Rješavanje problema

BILJEŠKA: Generator e-pošte/teksta je uređaj treće strane. Molimo kontaktirajte NCD na https://community.ncd.io/ za podršku za e-mail/tekst generator.

Dokumenti / Resursi

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator [pdf] Uputstvo za upotrebu
82-5201-01, Generator teksta e-pošte, 82-5201-01 Generator teksta e-pošte, Generator teksta, Generator

reference

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.