ŠIPKA 2.1 DUBOKI BASSJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners

UPUTSTVO ZA VLASNIKE

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

Verify Line Voltage Pre upotrebe
JBL Bar 2.1 Deep Bass (soundbar i subwoofer) dizajniran je za upotrebu sa izmjeničnom strujom 100-240 V, 50/60 Hz. Priključak na liniju voltagOsim onoga za što je vaš proizvod namijenjen, može stvoriti sigurnost i opasnost od požara te može oštetiti uređaj. Ako imate pitanja o svtagZahtevi za vaš specifični model ili za linijski voltage u vašem području kontaktirajte svog prodavača ili predstavnika korisničke službe prije nego što uključite uređaj u zidnu utičnicu.

Ne koristite produžne kablove
Da biste izbjegli opasnosti po sigurnost, koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s jedinicom. Ne preporučujemo upotrebu produžnih kablova s ​​ovim proizvodom. Kao i kod svih električnih uređaja, nemojte provoditi kabele za napajanje ispod tepiha ili tepiha niti na njih stavljati teške predmete. Oštećene kabele za napajanje treba odmah zamijeniti ovlašteni servis sa kabelom koji zadovoljava tvorničke specifikacije.

Pažljivo rukujte kablom za napajanje
Kada iskopčate kabl za napajanje iz utičnice naizmenične struje, uvek povucite utikač; nikada ne povlačite kabl. Ako ne namjeravate koristiti ovaj zvučnik duže vrijeme, izvucite utikač iz AC utičnice.

Ne otvarajte ormar
Unutar ovog proizvoda nema komponenti koje može koristiti korisnik. Otvaranje ormarića može predstavljati opasnost od šoka i svaka preinaka proizvoda poništava garanciju. Ako voda slučajno padne u jedinicu, odmah je odvojite od izvora napajanja naizmeničnom strujom i obratite se ovlašćenom servisnom centru.

UVOD

Hvala vam što ste kupili JBL Bar 2.1 Deep Bass (zvučnu traku i subwoofer) koji je dizajniran da unese izvanredno zvučno iskustvo u vaš sistem kućne zabave. Preporučujemo vam da odvojite nekoliko minuta za čitanje ovog priručnika koji opisuje proizvod i uključuje detaljne upute za postavljanje i početak rada.

Da biste u potpunosti iskoristili funkcije i podršku proizvoda, u budućnosti ćete možda trebati ažurirati softver proizvoda putem USB konektora. Pogledajte odjeljak za ažuriranje softvera u ovom priručniku kako biste bili sigurni da vaš proizvod ima najnoviji softver.

Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave. Ako imate pitanja o zvučnoj traci, instalaciji ili radu, obratite se svom prodavaču ili predstavniku korisničke službe ili posjetite naš website: www.jbl.com.

ŠTA JE U KUTIJI

Pažljivo raspakujte kutiju i osigurajte da su uključeni sljedeći dijelovi. Ako je neki dio oštećen ili nedostaje, nemojte ga koristiti i kontaktirajte svog prodavača ili predstavnika korisničke službe.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - Soundbar JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - subwoofer
Soundbar subwoofer
JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - daljinski JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - Kabl za napajanje
Daljinski upravljač (sa 2 AAA baterije)

Kabl za napajanje *
* Tip kabla za napajanje i utikača varira u zavisnosti od regiona.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - HDMI kabl JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - komplet za montažu
HDMI kabl Komplet za zidnu montažu
JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - Informacije o proizvodu
Informacije o proizvodu i predložak za zidnu ugradnju

PROIZVOD PREKOVIEW

3.1 Zvučna traka

kontroleJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - PROIZVOD ZAVRŠENVIEW

1. moć (Snaga)

 • Uključite ili u stanje pripravnosti

2. - / + (zapremina)

 • Smanjite ili povećajte jačinu zvuka
 • Pritisnite i držite za kontinuirano smanjivanje ili povećanje jačine zvuka
 • Pritisnite dva dugmeta zajedno da isključite ili uključite zvuk

3. JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 2 (Izvor)

 • Odaberite izvor zvuka: TV (podrazumevano), Bluetooth ili HDMI IN

4. Prikaz statusa
konektoriJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - konektori

 1. POWER
  • Povežite se na struju
 2. OPTICAL
  • Povežite se sa optičkim izlazom na televizoru ili digitalnom uređaju
 3. USB
  • USB konektor za ažuriranje softvera
  • Povežite se sa USB memorijskim uređajem za reprodukciju zvuka (samo za američku verziju)
 4. HDMI-IN
  • Spojite se na HDMI izlaz na digitalnom uređaju
 5. HDMI IZLAZ (TV ARC)
  • Spojite se na HDMI ARC ulaz na televizoru
3.2 subwoofer JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Kanal Soundbar Vlasnici - Subwoofer 1
 1. JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona
  • Indikator statusa veze
  Ο Čvrsto bijela Povezano na soundbar
  ikona Trepće bijelo Način uparivanja
  MATelec FPC-30120 Komunikator statusa SMS alarma - ikona 3 Puni jantar Stanje pripravnosti

  2. MOĆ
  • Povežite se na struju

3.3 Daljinski upravljačJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - daljinski upravljač
 1. moć
  • Uključite ili u stanje pripravnosti
 2.  TV
  • Odaberite TV izvor
 3. Bluetooth režim (Bluetooth)
  • Odaberite Bluetooth izvor
  • Pritisnite i držite da biste povezali drugi Bluetooth uređaj
 4. JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 1
  • Odaberite nivo basa za subwoofer: niski, srednji ili visoki
 5. HDMI
  • Odaberite izvor HDMI IN
 6.  + / -
  • Povećajte ili smanjite jačinu zvuka
  • Pritisnite i držite za kontinuirano pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka
 7. TV Mute (Isključi zvuk)
  • Isključivanje / uključivanje zvuka

MESTO

4.1 Postavljanje radne površine

Postavite zvučnu traku i subwoofer na ravnu i stabilnu površinu.
Uvjerite se da je subwoofer udaljen najmanje 3 m od zvučne trake i 1 cm od zida.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - Postavljanje na Desktop

NAPOMENE:
- Kabel za napajanje mora biti pravilno priključen na struju.
- Ne postavljajte nikakve predmete na vrh zvučne trake ili subwoofera.
- Uvjerite se da je udaljenost između subwoofera i zvučne trake manja od 20 metara.

4.2 Montaža na zidJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - montaža
 1. Priprema:
  a) Na minimalnoj udaljenosti od 2 mm od televizora, lepljivim trakama zalepite isporučeni predložak za zidnu montažu na zid.
  b) Koristite vrh hemijske olovke da označite lokaciju držača zavrtnja.
  Uklonite predložak.
  c) Na označenom mjestu izbušite rupu od 4 mm / 0.16 ”. Pogledajte sliku 1 za veličinu vijka.
 2. Ugradite nosač za montiranje na zid.
 3. Pričvrstite vijak na stražnjoj strani zvučne trake.
 4. Montirajte zvučnu traku.

NAPOMENE:
- Uvjerite se da zid može podnijeti težinu zvučne trake.
- Instalirajte samo na vertikalni zid.
- Izbjegavajte mjesto pod visokom temperaturom ili vlagom.
- Prije postavljanja na zid, pobrinite se da kablovi mogu biti pravilno povezani između zvučne trake i vanjskih uređaja.
- Prije postavljanja na zid, provjerite je li zvučna traka isključena iz napajanja. U suprotnom može doći do strujnog udara.

CONNECT

5.1 TV veza

Povežite zvučnu traku sa televizorom putem priloženog HDMI kabla ili optičkog kabla (prodaje se zasebno).
Preko isporučenog HDMI kabla HDMI veza podržava digitalni audio i video sa jednom vezom. HDMI povezivanje je najbolja opcija za vaš soundbar.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - isporučen HDMI kabel

 

 1. Povežite zvučnu traku sa televizorom pomoću priloženog HDMI kabla.
 2. Na televizoru provjerite jesu li omogućeni HDMI-CEC i HDMI ARC. Za više informacija pogledajte vlasnički priručnik vašeg televizora.

NAPOMENE:
- Potpuna kompatibilnost sa svim HDMI-CEC uređajima nije zagarantovana.
− Obratite se proizvođaču televizora ako imate problema sa HDMI-CEC kompatibilnošću vašeg TV-a.

Kroz optički kabelJBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - optički kabl

 • Povežite zvučnu traku sa televizorom pomoću optičkog kabla (prodaje se zasebno).
5.2 Povezivanje digitalnog uređaja
 1. Provjerite jeste li povezali televizor sa zvučnom trakom putem HDMI ARC veze (pogledajte “Kroz priloženi HDMI kabel” pod “TV veza” u poglavlju “CONNECT”).
 2. potražite HDMI kabl (V1.4 ili noviji) da povežete soundbar sa vašim digitalnim uređajima, kao što su set-top box, DVD/Blu-ray plejer ili konzola za igru.
 3. Na svom digitalnom uređaju provjerite je li omogućen HDMI-CEC. Za više informacija pogledajte vlasnički priručnik vašeg digitalnog uređaja.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - Digitalni uređaj

NAPOMENE:
- Obratite se proizvođaču digitalnih uređaja ako imate problema sa HDMI-CEC kompatibilnošću vašeg digitalnog uređaja.

5.3 Bluetooth veza

Putem Bluetooth-a povežite zvučnu traku sa svojim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefon, tablet ili laptop.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - Bluetooth veza

Povežite Bluetooth uređaj

 1. pritisnutimoć za uključivanje (pogledajte “Uključivanje / Automatsko stanje pripravnosti / Automatsko buđenje” u poglavlju “PLAY”).
 2. Da odaberete Bluetooth izvor, pritisniteJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 2 na zvučnoj traci iliBluetooth ikona na daljinskom upravljaču.
  → “BT UPARIVANJE”: Spreman za BT uparivanje
 3. Na svom Bluetooth uređaju omogućite Bluetooth i potražite „JBL Bar 2.1“ u roku od tri minute.
  → Ime uređaja se prikazuje ako je vaš uređaj imenovan
  engleski. Čuje se ton potvrde.

Da biste ponovo povezali zadnji upareni uređaj
Vaš Bluetooth uređaj ostaje kao uparen uređaj kada zvučna traka pređe u stanje pripravnosti. Sljedeći put kada pređete na Bluetooth izvor, zvučna traka automatski automatski povezuje posljednji upareni uređaj.

Za povezivanje sa drugim Bluetooth uređajemJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - povežite se

 1. U Bluetooth izvoru pritisnite i držiteJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 2 na zvučnoj traci iliBluetooth ikona na daljinskom upravljaču do “BT UPARIVANJE” se prikazuje.
  → Prethodno upareni uređaj uklanja se sa zvučne trake.
  → Zvučna traka prelazi u Bluetooth način uparivanja.
 2. Slijedite korak 3 pod „Povezivanje Bluetooth uređaja“.
  • Ako je uređaj ikada uparen sa zvučnom trakom, prvo odvojite uparivanje „JBL Bar 2.1“ na uređaju.

NAPOMENE:
- Bluetooth veza će se izgubiti ako udaljenost između zvučne trake i Bluetooth uređaja pređe 33 metara.
- Elektronski uređaji mogu prouzrokovati radio smetnje. Uređaji koji generiraju elektromagnetne valove moraju se držati podalje od Soundbara, poput mikrotalasa i bežičnih LAN uređaja.

PLAY

6.1 Uključivanje / Automatsko stanje pripravnosti / Automatsko buđenjeJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Owners - PLAY

Uključiti

 1. Spojite zvučnu traku i subwoofer na napajanje pomoću isporučenih kablova za napajanje.
 2.  Na zvučnoj traci pritisnitemoć da se uključi.
  "ZDRAVO" se prikazuje.
  → Subwoofer se automatski povezuje na soundbar.
  Povezano:JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona pretvara se u potpuno bijelu.

NAPOMENE:
- Koristite samo isporučeni kabl za napajanje.
- Prije uključivanja zvučne trake, provjerite jeste li obavili sve ostale veze (pogledajte „TV veza“ i „Povezivanje digitalnog uređaja“ u poglavlju „Povezivanje“).

Automatsko stanje pripravnosti 
Ako je zvučna traka neaktivna duže od 10 minuta, automatski će se prebaciti u stanje pripravnosti. "PRIČEKAJ" se prikazuje. Subwoofer takođe prelazi u stanje pripravnosti iJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona pretvara se u puni jantar.
Sljedeći put kad uključite zvučnu traku, ona se vraća na zadnji odabrani izvor.

Automatsko buđenje
U stanju pripravnosti, zvučna traka će se automatski probuditi kada

 • zvučna traka je povezana s televizorom putem HDMI ARC veze i televizor je uključen;
 • zvučna traka je povezana na vaš televizor optičkim kablom, a audio signali se prepoznaju sa optičkog kabla.
6.2 Reprodukujte sa TV izvora

Povezani sa zvučnom trakom možete uživati ​​u TV zvuku iz zvučnika na zvučnoj traci. JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - Pustite od

 1. Provjerite je li televizor podešen za podršku vanjskim zvučnicima i da li su ugrađeni zvučnici za televizor onemogućeni. Za više informacija pogledajte vlasnički priručnik vašeg televizora.
 2. Provjerite je li zvučna traka pravilno povezana s vašim televizorom (pogledajte “TV veza” u poglavlju “CONNECT”).
 3. Za odabir TV izvora pritisniteJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 2 na zvučnoj traci ili televizoru na daljinskom upravljaču.
  „TV“: Odabran je TV izvor.
  • U tvorničkim postavkama TV izvor je odabran prema zadanim postavkama.

NAPOMENE:
- Ako je zvučna traka na televizor povezana i HDMI kabelom i optičkim kabelom, za TV vezu odabran je HDMI kabel.

6.2.1 Podešavanje daljinskog upravljača za TV.

Da biste daljinski upravljač televizora koristili i za televizor i za zvučnu traku, provjerite podržava li televizor HDMI-CEC. Ako vaš televizor ne podržava HDMI-CEC, sledite korake u odeljku „Učenje daljinskog upravljača televizora“.

HDMI-CEC
Ako vaš TV podržava HDMI-CEC, omogućite funkcije prema uputama u korisničkom priručniku za TV. Možete kontrolisati jačinu zvuka +/-, isključite/uključite zvuk i funkcije uključenja/pripravnosti na vašem soundbaru putem daljinskog upravljača za TV.

Učenje daljinskog upravljača na TV-u

 1. Na zvučnoj traci pritisnite i držiteJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 2 i + do “UČENJE” se prikazuje.
  → Ulazite u režim učenja daljinskog upravljača televizora.
 2. U roku od 15 sekundi uradite sljedeće na soundbaru i daljinskom upravljaču TV-a:
  a) Na zvučnoj traci: pritisnite jedno od sljedećih dugmadi +, -, + i – zajedno (za funkciju isključivanja/uključivanja zvuka) i.
  b) Na daljinskom upravljaču televizora: pritisnite željeno dugme.
  → "ČEKAJ” se prikazuje na zvučnoj traci.
  „GOTOVO“: Funkciju dugmeta soundbara uči dugme daljinskog upravljača vašeg TV-a.
 3. Ponovite korak 2 da biste dovršili učenje dugmeta.
 4. Da biste izašli iz načina učenja daljinskog upravljača televizora, pritisnite i držiteJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 2 i + na zvučnoj traci do "IZLAZNO UČENJE" se prikazuje.
  → Zvučna traka se vraća na zadnji odabrani izvor.
6.3 Reprodukujte sa izvora HDMI IN

Kada je zvučna traka povezana kako je prikazano na sljedećem dijagramu, vaš digitalni uređaj može reproducirati video na televizoru i zvuk iz zvučnika zvučne trake.JBL BAR 21 DEEP BASS 21-kanalni Soundbar vlasnici - sl

 1. Provjerite je li zvučna traka pravilno povezana s vašim televizorom i digitalnim uređajem (pogledajte “TV veza” i “Povezivanje digitalnog uređaja” u poglavlju “CONNECT”.
 2. Uključite svoj digitalni uređaj.
  → TV i zvučna traka se bude iz stanja pripravnosti i automatski prebacuju na ulazni izvor.
  • Za odabir izvora HDMI IN na zvučnoj traci pritisniteJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 2 na zvučnoj traci ili HDMI na daljinskom upravljaču.
 3. Prebacite televizor u stanje pripravnosti.
  → Zvučna traka i izvorni uređaj prebačeni su u stanje pripravnosti.

NAPOMENE:
- Potpuna kompatibilnost sa svim HDMI-CEC uređajima nije zagarantovana.

6.4 Reprodukujte sa Bluetooth izvora

Putem Bluetootha, reproducirajte reprodukciju zvuka na Bluetooth uređaju na zvučnu traku.

 1. Provjerite je li zvučna traka pravilno povezana s vašim Bluetooth uređajem (pogledajte “Bluetooth veza” u poglavlju “CONNECT”).
 2. Da biste odabrali Bluetooth izvor, pritisnite na zvučnoj traci ili na daljinskom upravljaču.
 3. Pokrenite reprodukciju zvuka na Bluetooth uređaju.
 4. Podesite jačinu zvuka na zvučnoj traci ili Bluetooth uređaju.

POSTAVKE ZVUKA

Podešavanje basa

 1. Provjerite jesu li zvučna traka i subwoofer pravilno povezani (pogledajte poglavlje „INSTALIRANJE“).
 2. Na daljinskom upravljaču pritisniteJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 1 nekoliko puta za prebacivanje između nivoa basa.
  → Prikazuju se „LOW“, „MID“ i „HIGH“.

Audio sinhronizacija 
Pomoću funkcije sinhronizacije zvuka možete sinhronizirati zvuk i video kako biste bili sigurni da se ne čuje kašnjenje vašeg video sadržaja.

 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite TV do “SYNC” se prikazuje.
 2. Unutar pet sekundi pritisnite + ili – na daljinskom upravljaču da podesite kašnjenje zvuka i uskladite se sa videom.
  → Prikazuje se vrijeme sinhronizacije zvuka.

Pametan način rada 
Sa pametnim režimom koji je podrazumevano omogućen, možete uživati ​​u TV programima sa bogatim zvučnim efektima. Za TV programe kao što su vijesti i vremenska prognoza, možete smanjiti zvučne efekte tako što ćete onemogućiti pametni način rada i prebaciti se na standardni model. Pametni režim: EQ postavke i JBL Surround Sound se primenjuju za bogate zvučne efekte.
Standardni način rada: Unaprijed postavljene postavke EQ primjenjuju se za standardne zvučne efekte.
Postupite na sljedeći način da onemogućite pametni način rada:

 • Na daljinskom upravljaču pritisnite i držiteTV Mute do “PREKLJUČI” se prikazuje. Pritisnite +.
  “ISKLJUČENO SMART MODE”: Pametni način rada je onemogućen.
  → Sljedeći put kada uključite zvučnu traku, pametni način rada automatski se ponovo uključuje.

VRAĆITE POSTAVKE FABRIKE

Vraćanjem zadanih postavki definiranih u tvornicama. uklonite sve svoje personalizirane postavke sa zvučne trake.
• Na zvučnoj traci pritisnite i držitemoć zaJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 2 više od 10 sekunde.
"RESETOVATI" se prikazuje.
→ Zvučna traka se uključuje, a zatim, u stanje pripravnosti.

AŽURIRANJE SOFTVERA

Za optimalne performanse proizvoda i vaše najbolje korisničko iskustvo, JBL u budućnosti može nuditi ažuriranja softvera za soundbar sistem. Molimo posjetite www.jbl.com ili kontaktirajte JBL pozivni centar da dobijete više informacija o preuzimanju ažuriranog files.

 1. Da biste provjerili trenutnu verziju softvera, pritisnite i držite i – na zvučnoj traci dok se ne prikaže verzija softvera.
 2. Proverite da li ste sačuvali ažuriranje softvera file u osnovni direktorij USB uređaja za pohranu. Priključite USB uređaj na zvučnu traku.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - AŽURIRANJE SOFTVERA
 3. Da biste ušli u mod ažuriranja softvera, pritisnite i držitemoć i - na zvučnoj traci duže od 10 sekundi.
  “NADOGRADNJA”: ažuriranje softvera u toku.
  „GOTOVO“: ažuriranje softvera je završeno. Čuje se ton potvrde.
  → Zvučna traka se vraća na zadnji odabrani izvor.

NAPOMENE:
- Neka zvučna traka bude uključena i USB memorijski uređaj montiran prije završetka ažuriranja softvera.
- “NEPAO” se prikazuje ako ažuriranje softvera nije uspjelo. Pokušajte ponovo ažurirati softver ili se vratite na prethodnu verziju.

PONOVNO PRIKLJUČITE SUBVUFER

Soundbar i subwoofer su upareni u fabrikama. Nakon uključivanja, oni se automatski uparuju i povezuju. U nekim posebnim slučajevima, možda ćete morati ponovo da ih uparite.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - POVEZITE

Da biste ponovo ušli u način uparivanja subwoofera

 1. Na subwooferu pritisnite i držiteJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona doJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona bljeska bijelo.
 2. Da biste ušli u režim uparivanja subwoofera na soundbaru, pritisnite i držite JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 1na daljinski upravljač dok “SUBWOOFER SPK” se prikazuje. Pritisnite – na daljinskom upravljaču.
  “SUBWOOFER POVEZAN”: Subwoofer je povezan.

NAPOMENE:
- Subwoofer će izaći iz načina uparivanja za tri minute ako uparivanje i povezivanje nisu dovršeni.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona pretvara se iz bljeskajuće bijele u čvrstu jantarnu boju.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Opća specifikacija:

 • Model: Bar 2.1 Deep Bass CNTR (Soundbar jedinica), Bar 2.1 Deep Bass SUB (Subwoofer jedinica)
 • Napajanje: 103 – 240 V AC, – 50/60 Hz
 • Ukupna izlazna snaga zvučnika (maks. OTHD 1%): 300 W
 • Izlazna snaga (maks. OTHD 1%): 2 x 50 W (Soundbar)
 • 200 W (subwoofer)
 • Transduktor: 4 x drajvera za trkačke staze • 2 x 1″ visokotonca (Soundbar); 6.5″ (subwoofer)
 • Snaga mirovanja zvučnika i subwoofera: <0.5 W
 • Radna temperatura: 0 ° C - 45 ° C

Video specifikacija:

 • HDMI video ulaz: 1
 • HDMI video izlaz (sa povratnim audio kanalom): 1
 • HDMI verzija: 1.4

Audio specifikacija:

 • Frekventni odziv: 40 Hz - 20 kHz
 • Audio ulazi: 1 optički, Bluetooth, USB (USB reprodukcija je dostupna u američkoj verziji. Za ostale verzije, USB je samo za servis)

USB specifikacija (Reprodukcija zvuka je samo za američku verziju):

 • USB priključak: Tip A
 • USB rejting: 5 V DC / 0.5 A
 • Podržava me format: mp3, način
 • MPS kodek: MPEG 1 sloj 2/3, MPEG 2 sloj 3. MPEG 5 sloj 3
 • MP3 sampbrzina zvuka: 16 – 48 kHz
 • MPS bitrate: 80 – 320 kbps
 • WAV sampbrzina: 16 – 48 kHz
 • WAV brzina prijenosa: do 3003 kbps

Specifikacija bežične mreže:

 • Bluetooth verzija: 4.2
 • Bluetooth profile: A2DP V1.3. AVRCP V1.5
 • Bluetooth frekvencijski opseg: 2402 MHz - 2480 MHz
 • Bluetooth Max. predajna snaga: <10 dBm (EIRP)
 • Tip modulacije: GFSK. rt/4 DOPSK, 8DPSK
 • 5G bežični opseg frekvencija: 5736.35 - 5820.35 MHz
 • 5G maks. predajna snaga: <9 dBm (EIRP)
 • Tip modulacije: n/4 DOPSK

Dimenzije

 • Dimenzije (VV x V x D): 965 x 58 x 85 mm / 387 x 2.28″ x 35″ (Soundbar);
 • 240 x 240 x 379 (mm) /8.9″ x 8.9″ x 14.6- (subwoofer)
 • Težina: 2.16 kg (Soundbar); 5.67 kg (subwoofer)
 • Dimenzije pakovanja (Š x V x D): 1045 x 310 x 405 mm
 • Težina pakiranja (bruto težina): 10.4 kg

TEŽAVANJE RIZIKA

Nikada ne pokušavajte sami popraviti proizvod. Ako imate problema s korištenjem ovog proizvoda, provjerite sljedeće točke prije nego što zatražite uslugu.

sistem
Uređaj se neće uključiti.

 • Provjerite je li kabel za napajanje uključen u napajanje i zvučnu traku.

Zvučna traka nema odgovora na pritiskanje dugmeta.

 • Vratite zvučnu traku na fabrička podešavanja (pogledajte
  -VRAĆANJE FABRIČKIH POSTAVKI” poglavlje).

zvuk
Nema zvuka sa zvučne trake

 • Provjerite je li zvučna traka isključena.
 • Odaberite tačan izvor ulaznog zvuka na daljinskom upravljaču.
 • Povežite zvučnu traku na svoj TV ili drugi uređaj
 • Vratite zvučnu traku na tvorničke postavke pritiskom i držanjemmoć aJBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 2 i e na soundbaru za više od 10

Iskrivljeni zvuk ili odjek

 • Ako reprodukujete zvuk sa televizora preko zvučne trake, uverite se da je na televizoru isključen zvuk ili je onemogućen ugrađeni zvučnik televizora.

Audio i video nisu sinhronizirani.

 • Omogućite funkciju sinhronizacije zvuka za sinhronizaciju zvuka i videa (pogledajte -Audio sinhronizacija u -poglavlje POSTAVKE ZVUKA).

video
Iskrivljene slike strimovane putem Apple TV-a

 • Apple TV 4K format zahteva HDMI V2.0 i ovaj proizvod ga ne podržava. Kao rezultat, može doći do izobličenja slike ili crnog TV ekrana.

bluetooth
Uređaj se ne može povezati sa soundbarom.

 • Provjerite jeste li na uređaju omogućili Bluetooth.
 • Ako je zvučna traka zasjenjena drugim Bluetooth uređajem, resetirajte Bluetooth (pogledajte Za povezivanje s drugim uređajem' pod -Bluetooth veza" u poglavlju "POVEZIVANJE").
 • Ako je vaš Bluetooth uređaj ikada bio uparen sa zvučnom trakom, resetirajte Bluetooth na soundbaru, rasparite zvučnu traku na Bluetooth uređaju, a zatim ponovo uparite Bluetooth uređaj sa soundbarom (pogledajte -Za povezivanje s drugim uređajem” pod “Bluetooth veza” u -CONNECT poglavlje).

Loš kvalitet zvuka sa povezanog Bluetooth uređaja

 • Bluetooth prijem je loš. Približite izvorni uređaj zvučnoj traci. ili uklonite bilo kakvu prepreku između izvornog uređaja i zvučne trake.

Povezani Bluetooth uređaj se neprestano povezuje i prekida.

 • Bluetooth prijem je loš. Približite izvorni uređaj zvučnoj traci ili uklonite prepreku između izvornog uređaja i zvučne trake.
  Daljinski upravljač
  Daljinski upravljač ne radi.
 • Provjerite jesu li se baterije ispraznile. Ako je to slučaj, zamijenite ih novim.
 • Smanjite udaljenost i ugao između daljinskog upravljača i glavne jedinice.

ROBNE MARKE

Bluetooth® logo
Riječ i logotipi su registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc., a svaka upotreba takvih znakova od strane HARMAN International Industries, Incorporated je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 3
Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip zaštitni su znaci ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.

JBL BAR 21 DEEP BASS 21 Channel Soundbar Vlasnici - ikona 4
Proizvedeno prema licenci kompanije Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi kompanije Dolby Laboratories.

OBAVIJEST O OTVORENOM IZVORU

Ovaj proizvod sadrži softver otvorenog koda licenciran pod GPL. Za vašu udobnost, izvorni kod i relevantna uputstva za pravljenje takođe su dostupni na  http://www.jbl.com/opensource.html.
Slobodno nas kontaktirajte na:
Harman Deutschland Gmb
HATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3 85748 Garching bei Munchen, Njemačka ili OpenSourceSupport@Harman.com ako imate dodatnih pitanja u vezi sa softverom otvorenog koda u proizvodu.JBL BAR 21 DEEP BASS 21 kanalni Soundbar vlasnici - slika 1

HARMAN International Industries,
Uključeno 8500 Balboa
Boulevard, Northridge, CA 91329
SAD
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated.
Sva prava zadržana.
JBL je zaštitni znak HARMAN International Industries, Incorporated, registrovan u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. Karakteristike, specifikacije i izgled su
podložan promjenama bez najave.
JBL_SB_Bar 2.1_OM_V3.indd 14
7/4/2019 3:26:42 PM

Dokumenti / Resursi

JBL BAR 2.1 DEEP BASS 2.1 Channel Soundbar [pdf] Priručnik za upotrebu
BAR 2.1 DEEP BASS, 2.1-kanalni Soundbar, BAR 2.1 DEEP BASS 2.1-kanalni Soundbar

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *