Ideja - Logo

2.1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom
LIVE2 UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Idea 2 1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom - poklopac

Prije nastavka potrebno je pažljivo pročitati sva sigurnosna uputstva i uputstva za rad. Molimo vas da priručnik sačuvate za buduću upotrebu.

UVOD

Hvala vam što ste kupili iDeaPlay Soundbar Live2 sistem. Pozivamo vas da odvojite nekoliko minuta da pročitate ovaj priručnik, koji opisuje proizvod i uključuje uputstva korak po korak koja će vam pomoći da postavite i započnete. Sva uputstva za bezbednost i rad treba pažljivo pročitati pre nego što nastavite i sačuvajte ovu brošuru za buduću upotrebu.

KONTAKTIRAJ NAS:
Ako imate bilo kakvih pitanja o iDeaPlay Soundbar Live2 sistemu, njegovoj instalaciji ili radu, obratite se svom prodavcu ili instalateru ili nam pošaljite
E-mail: support@ideausa.com
Besplatni broj NO: 1-866-886-6878

ŠTA JE U KUTIJI

Idea 2 1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom - ŠTA JE U KUTIJI

POVEZITE SOUNDBAR I SUBWOOFER

 1. Postavljanje Soundbara
  Idea 2 1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom - POVEŽITE SOUNDBAR
 2. Postavljanje subwoofera
  Idea 2 1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom - CONNECT SOUNDBAR 2

PLEASE NOTE:
Preporučljivo je koristiti kablovsku vezu između soundbar hosta i TV-a, (korištenje Bluetooth veze za TV može uzrokovati gubitak pritiska u kvaliteti zvuka) Soundbar host se mora koristiti zajedno sa subwooferom i kutijom za surround zvuk.

KAKO POVEZATI SOUNDBAR NA VAŠE UREĐAJE

4a. Povezivanje Soundbar-a na TV
Spojite zvučnu traku na televizor. Možete slušati zvuk iz TV programa putem zvučne trake.

Povezivanje na TV preko AUX audio kabla ili COX kabla.
Povezivanje AUX audio kabla podržava digitalni zvuk i najbolja je opcija za povezivanje sa zvučnom trakom.
Možete čuti zvuk TV-a kroz zvučnu traku pomoću jednog AUX audio kabla.

 1. Povežite se na TV preko AUX audio kabla
  Idea 2 1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom - CONNECT SOUNDBAR 3
 2. Povežite se na TV preko COX kabla
  Idea 2 1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom - CONNECT SOUNDBAR 4Povezivanje na TV preko optičkog kabla
  Optička veza podržava digitalni zvuk i alternativa je HDMI audio vezi. Optička audio veza obično se može koristiti ako su svi vaši video uređaji povezani direktno na televizor - a ne preko HDMI ulaza na soundbaru.
 3. Povežite se na TV preko optičkog kabla
  Idea 2 1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom - CONNECT SOUNDBAR 5

PLEASE NOTE:
Potvrdite da biste postavili postavke zvuka na televizoru da podržavaju „spoljne zvučnike“ i onemogućili ugrađene zvučnike za televizor.

4b. Povežite se na druge uređaje preko optičkog kabla
Pomoću optičkog kabla povežite optički port na vašem soundBar-u sa optičkim konektorima na vašim uređajima.

Idea 2 1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom - CONNECT SOUNDBAR 6

4c. Kako koristiti Bluetooth

Step1: 
Ulazak u način uparivanja: Uključite Soundbar.
Pritisnite dugme Bluetooth (BT) na daljinskom upravljaču da započnete Bluetooth uparivanje.
Ikona “BT” će polako treptati na ekranu pokazujući da je Live2 ušao u režim uparivanja.

Step2:
Potražite “iDeaPLAY LIVE2” na svojim uređajima, a zatim uparite. Live2 će se oglasiti zvučnim signalom i ikona BT će zasvijetliti, što znači da je veza završena.

Idea 2 1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom - CONNECT SOUNDBAR 7

PLEASE NOTE:
Pritisnite dugme “BT” na tri sekunde da biste prekinuli vezu sa Bluetooth uređajem koji je povezan sa zvukom i ušli u status ponovnog povezivanja.

Bluetooth problemi

 1. Ako ne možete pronaći ili upariti Live2 preko BT-a, isključite Live2 iz utičnice, a zatim ga 5 sekundi kasnije ponovo uključite i povežite slijedeći gornja uputstva.
 2. Prethodno upareni uređaj će se automatski ponovo povezati ako nije uparen. Potrebno je ručno pretražiti i upariti za prvu upotrebu ili se ponovo povezati nakon rasparivanja.
 3. Live2 se može upariti sa jednim uređajem samo jednom. Ako ne možete upariti svoj uređaj, provjerite da nijedan drugi uređaj već nije uparen sa Live2.
 4. Opseg BT veze: Okolni objekti mogu blokirati BT signale; Održavajte jasnu vidljivost između soundbara i uparenog uređaja, kućanski aparati, kao što su pametni prečistači zraka, WIFI ruteri, indukcijski štednjaci i mikrovalne pećnice također mogu uzrokovati radio smetnje koje smanjuju ili sprječavaju uparivanje.

KORISTITE SVOJ ZVUČNI SISTEM

5a. Soundbar gornja ploča i daljinski upravljač
Soundbar gornja ploča

Idea 2 1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom - KORISTITE SVOJ SOUNDBAR 1 Idea 2 1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom - KORISTITE SVOJ SOUNDBAR 2 Idea 2 1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom - KORISTITE SVOJ SOUNDBAR 3
 1. Podešavanje jačine zvuka
 2. Dugme za napajanje Potrebno je 3 sekunde da se uključi/isključi Soundbar
 3. Odabir izvora zvuka Dodirnite ikonu, odgovarajuća ikona “BT, AUX, OPT, COX, USB” na prednjem displeju će zasvijetliti u skladu s tim, pokazujući da je odgovarajući ulazni izvor zvuka na zadnjoj ploči ušao u radni status.
 4. Podešavanje načina zvuka
 5. Prethodno / Sljedeće
 6. Dugme za pauzu / reprodukciju / isključivanje zvuka
 7. Instaliranje baterija za daljinsko upravljanje Umetnite priložene AAA baterije.

5b. Led displej

Idea 2 1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom - KORISTITE SVOJ SOUNDBAR 4

 1. Privremeni prikaz glasnoće i izvora zvuka:
  1. Maksimalni volumen je 30, a 18-20 je pogodan za normalnu upotrebu.
  2. Privremeni prikaz izvora zvuka: odaberite izvor zvuka preko dodirnog ekrana ili daljinskog upravljača. Odgovarajući izvor se ovdje prikazuje 3 sekunde, a zatim se vraća na broj volumena.
 2. Prikaz zvučnih efekata: Pritisnite dugme “EQ” na daljinskom upravljaču da promenite režim zvuka.
  MUS: Muzički režim
  VIJESTI: Mod vijesti
  MOV: Režim filma
 3. Prikaz izvora zvuka: Izaberite na ekranu osetljivom na dodir ili daljinskim upravljačem, režim će se upaliti u skladu sa ekranom.
  BT: Odgovara Bluetooth.
  AUX: Odgovara aux ulazu na zadnjoj ploči.
  OPT: Odgovara ulazu optičkih vlakana na stražnjoj ploči.
  COX: Odgovara koaksijalnom ulazu na zadnjoj ploči.
  USB: Kada se pritisne USB ključ na daljinskom upravljaču ili se ekran osetljiv na dodir prebaci u USB režim, USB će biti prikazan u oblasti jačine zvuka.

5c. Soundbar stražnja ploča

Idea 2 1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom - KORISTITE SVOJ SOUNDBAR 5

 1. USB ulazni port:
  Automatsko prepoznavanje i reprodukcija od prve pjesme nakon umetanja USB fleš diska. (Ne mogu odabrati folder za reprodukciju).
 2. AUX ulazni port:
  Povežite se sa 1-2 audio kablom i spojite na crveno-bijeli izlazni port uređaja izvora zvuka.
 3. Koaksijalni port:
  Povežite se koaksijalnom linijom i spojite na koaksijalni izlazni priključak uređaja izvora zvuka.
 4. Port za optička vlakna:
  Povežite se kablom sa optičkim vlaknima i spojite na izlazni port optičkog vlakna uređaja izvora zvuka.
 5. Napajanje:
  Priključite na napajanje u domaćinstvu.

5d. Područje zadnje ploče subwoofera i indikatorska lampica

Idea 2 1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom - KORISTITE SVOJ SOUNDBAR 6

Idea 2 1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom - KORISTITE SVOJ SOUNDBAR 7

STANDBY MODE

 1. Automatsko stanje pripravnosti Kada uređaj nema ulaz signala 15 minuta (kao što je isključenje TV-a, pauza filma, pauza muzike itd.), Live2 će automatski biti u stanju pripravnosti. Zatim ćete morati ručno ili daljinskim upravljačem uključiti soundbar.
 2. U automatskom režimu pripravnosti, korisnik takođe može daljinski upravljati pomoću daljinskog upravljača i dugmadi na panelu Live2.
 3. Funkcija automatskog mirovanja je podrazumevana i ne može se isključiti.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model Live2 Luke Bluetooth, koaksijalni, optički Fber, 3.Smm, USB ulaz
veličina Soundbar: 35×3.8×2.4 inča (894x98x61mm) Subwoofer:
9.2×9.2×15.3 inch (236x236x39mm)
Ulazno napajanje AC 120V / 60Hz
Jedinica zvučnika Soundbar: 0.75 inča x 4 visokotonca
3 inča x 4 sabvufer punog opsega: 6.5 inča x 1 bas
Neto težina: Soundbar: 6.771bs (3.075 kg)
Subwoofer: 11.1 lbs (5.05 kg)
Total RMS 120W

KORISNIČKA PODRŠKA

Za bilo kakvu podršku ili komentare u vezi s našim proizvodima, pošaljite e-mail na: Support@ideausa.com
Besplatni broj NO: 1-866-886-6878
Adresa: 13620 Benson Ave. Suite B, Chino, CA 91710 Website: www.ideausa.com

IZJAVA FCC-a

Ovaj uređaj je usklađen sa dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.
Sve promjene ili preinake koje strana koja je odgovorna za usklađenost nije izričito odobrila mogu lišiti prava korisnika na upravljanje opremom.
Bilješka: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da pruže razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema koristi i može emitovati radiofrekventnu energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više od sljedećih mjera:

 • Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
 • Povećajte razdvajanje između opreme i prijemnika.
 • Spojite opremu u utičnicu na krugu koji se razlikuje od onog na koji je povezan prijemnik.
 • Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio / TV tehničaru.

*RF upozorenje za mobilni uređaj:
Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izloženosti zračenju FCC utvrđenim za nekontrolisano okruženje. Ovu odu treba instalirati i koristiti na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.

Ideja - Logo

Live2lI2OUMEN-02

Dokumenti / Resursi

Idea 2.1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom [pdf] Uputstvo za upotrebu
2.1-kanalni Soundbar sa bežičnim subwooferom, Kanal Soundbar sa bežičnim sabvuferom, bežični subwoofer

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *