AXAGON ACU-QS24 QC3.0 + 5V-1.2A zidni punjač Uputstvo za upotrebu

SIGURNOST I ISPRAVNO RUKOVANJE

– Uvjerite se da izlazni parametri adaptera odgovaraju parametrima napajanog uređaja.
– Koristite samo kvalitetne i neoštećene USB kablove.
– Nemojte unakrsno povezivati ​​izlaze adaptera za punjenje. Može doći do oštećenja adaptera!
– Zaštitite adapter od visokih temperatura i mehaničkih oštećenja.
– Koristite adapter samo u suvom okruženju
– Zaštitite ga od vode, nemojte ga koristiti mokrim rukama, postoji opasnost od strujnog udara!
– Nemojte pokrivati ​​adapter i dozvoliti pristup vazduhu radi dovoljnog hlađenja.
-Adapter se može zagrejati tokom upotrebe, to je normalno.
– Ako je adapter oštećen, ODMAH ga isključite i nemojte ga više koristiti! – Nemojte rastavljati, modificirati ili pokušavati popraviti adapter. – Ako ne koristite adapter, isključite ga. - Adapter je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru, a naponski je voltage je 100 – 240 V –.
– Ne ostavljajte adapter bez nadzora.

TEHNIČKA PODRŠKA: Više informacija, često postavljana pitanja, priručnike i drajvere možete pronaći na stranici proizvoda u
PRODUCT SUPPORT tab at www.axagon.eu. Nothing helped? Write to our technical support: [email zaštićen]
Na kraju radnog veka proizvod nemojte bacati u kućni otpad; odnesite ga na sabirno mjesto za reciklažu električne opreme. Za informacije o programima prikupljanja i recikliranja u vašoj zemlji, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču koji vam je prodao proizvod.
EU izjava o usklađenosti: Uređaj je u skladu sa harmonizacijskim zakonodavstvom Evropske unije 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC) i 2011/65/EU (RoHS). Kompletna EU izjava o usklađenosti dostupna je od proizvođača.
Prije korištenja proizvoda, korisnik je dužan pročitati upute za upotrebu. Proizvođač se odriče svake odgovornosti za štetu koja može nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda ili nepoštovanja ovdje sadržanih uputa. Upotreba proizvoda koja nije navedena mora se konsultovati sa proizvođačem.
Nemojte koristiti proizvod u vlažnom ili eksplozivnom okruženju i u blizini zapaljivih supstanci.
Stepen zaštite 20.
Uređaj je zaštićen od dodira prstom; uređaj nije zaštićen od prodiranja vode.
Uređaj klase zaštite II prema IEC 60536 — uređaj sa dvostrukom izolacijom. Aparat je namenjen samo za unutrašnju upotrebu u standardnim uslovima.

 

Pročitajte više o ovom priručniku i preuzmite PDF:

Dokumenti / Resursi

AXAGON ACU-QS24 QC3.0 + 5V-1.2A zidni punjač [pdf] Uputstvo za upotrebu
ACU-QS24, QC3.0 5V-1.2A zidni punjač, ​​ACU-QS24 QC3.0 5V-1.2A zidni punjač

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.