Korisnički vodič za ASUS Prime B650M-A WIFI II matične ploče
ASUS Prime B650M-A WIFI II matične ploče

Vodič za brzi početak

Izgled matične ploče
Izgled matične ploče

Obavijest o izjavi za Australiju

Od 1. januara 2012. ažurirana jamstva primjenjuju se na sve ASUS-ove proizvode, u skladu sa australijskim Zakonom o potrošačima. Za najnovije detalje o garanciji proizvoda posjetite https://www.asus.com/support/. Naša roba dolazi sa garancijama koje se ne mogu isključiti prema australskom zakonu o potrošačima. Imate pravo na zamjenu ili povrat novca u slučaju većeg kvara i kompenzaciju za bilo koji drugi razumno predvidivi gubitak ili štetu. Takođe imate pravo na popravku ili zamjenu robe ako roba nije prihvatljivog kvaliteta i kvar ne predstavlja veći kvar.

Ako vam je potrebna pomoć, pozovite ASUS korisničku podršku 1300 2787 88 ili nas posetite na https://www.asus.com/support/.

Indija RoHS
Ovaj proizvod je u skladu sa „Indijskim pravilima o upravljanju e-otpadom, 2016” i zabranjuje upotrebu olova, žive, heksavalentnog hroma, polibromiranih bifenila (BB) i polibromiranih difenil etera (PBDE) u koncentracijama koje prelaze 0.1% mase u homogenim materijalima i 0.01% masenog udjela u homogenim materijalima za kadmijum, osim izuzeća navedenih u Prilogu II Pravila.

Obavještenje o zaštitnom znaku HDMI
Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI Logo su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znakovi HDMI Licensing Administrator, Inc.

Korak 1

Instalirajte CP
Instalirajte CPU
Korak 2

Instalirajte CPU ventilator
Instalirajte CPU ventilator

BILJEŠKA: Uklonite samo vijke i pričvrsni modul. Ne uklanjajte ploču na dnu.

Korak 3

Instalirajte memorijske module

Instalirajte memorijske module

Korak 4
Instalirajte uređaje za skladištenje
Instalirajte uređaje za skladištenje

Korak 5

Instalirajte kartice (e) za proširenje
Instalirajte karticu za proširenje

Korak 6
Instalirajte konektor sistemske ploče
Instalirajte karticu za proširenje

Korak 7

Instalirajte ATX konektore za napajanje
Instalirajte ATX konektore za napajanje

Korak 8

Povežite ulazno/izlazne uređaje
Povežite ulaz

Korak 9

Uključite sistem i instalirajte operativni sistem i upravljačke programe

Q21432
prvo izdanje
Novembar 2022
Autorska prava © ASUSTeK Computer Inc.
Sva prava pridržana

DE MANAUS

IMPRESSO NA KINA
IMPRESSO NA KINA

ASUS LOGO

Dokumenti / Resursi

ASUS Prime B650M-A WIFI II matične ploče [pdf] Uputstvo za upotrebu
Prime B650M-A WIFI II matične ploče, WIFI II matične ploče, Prime B650M-A, Prime B650M-A WIFI II, matične ploče

reference

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *