anko logo

anko 43117123 Kuhinjska vaga

anko 43117123 Kuhinjska vaga

SAVJETI ZA UPOTREBU I NJEGU

 1. Očistite vagu lagano damp tkanina. NEMOJTE uranjati vagu u vodu niti koristiti hemijska/korozivna sredstva za čišćenje. Vagu čuvajte na hladnom i suvom mestu.
 2. Sve plastične dijelove treba očistiti odmah nakon kontakta s mastima, začinima, sirćetom i hranom jakog okusa/boje. (Izbjegavajte kontakt sa kiselinama citrusnog soka.)
 3. Uvijek koristite vagu na čvrstoj, ravnoj površini, držite vagu nepomičnom prilikom vaganja.
 4. Ovaj proizvod je precizan instrument, pažljivo rukujte; Nemojte udarati, tresti ili ispuštati vagu.
 5. Ako se ne uključi, provjerite da li su baterije instalirane ili je baterija slaba.
 6. Čuvajte podalje od visoke temperature, nemojte samovoljno skidati vagu.
 7. Dizajniran samo za porodičnu upotrebu, nije za komercijalnu upotrebu.

GLAVNA FUNKCIJA

 1. Sa ćelijom visoke preciznosti
 2.  Funkcija mjerenja količine vode i mlijeka.
 3.  Battery power low and over loaded warning function.
 4.  Funkcija nula i tare.
 5.  Funkcija automatskog isključivanja

ZA ZAMJENU BATERIJE I PUNJENJE

2 x 1.5V (AA/AAA) baterije (isključeno)
Open the battery cover.Install new batteries by putting one side of the battery down first and pressing down the other side.
(Please observe the polarity)

anko 43117123 Kitchen Scale Instructions fig 1

INDIKACIJA LCD IKONA

anko 43117123 Kitchen Scale Instructions fig 2 LCD ekrani se međusobno razlikuju, tako da je gornja slika samo indikativne.

FUNKCIJA DUGOTA

anko 43117123 Kitchen Scale Instructions fig 3BILJEŠKA:

 1. Gore navedena dugmad služe samo za indikaciju.
 2. Dugme UNIT za neke stavke se nalazi na dnu skale, molimo postavite jedinicu tamo ako je potrebno.
 3.  Buttons  UNIT  and  ZERO are indicative in this manual.

TEŽANJE

 1.  Vagu postavite na čvrstu i ravnu površinu.
 2. Place bowl (if any) on the scale.
 3. Gently press on the scale by hand to turn on.
 4. Počnite vagati kada LCD pokaže “0”. Pritisnite dugme UNIT da biste prešli u režim vaganja.
 5. Stavite predmet za vaganje na vagu (ili posudu) da biste započeli vaganje. LCD će pokazati očitavanje težine.

anko 43117123 Kitchen Scale Instructions fig 4

VOLUME MEASURING

 1. Vagu postavite na čvrstu i ravnu površinu.
 2. Gently press on the scale by hand to turn on.
 3. Press the UNIT button to convert the mode to water or milk volume mode when LCD shows”0″.
 4. Stavite posudu na platformu vage, LCD prikazuje težinu posude.
 5.  Press ZERO button for Zero or Tare.
 6. Sipajte tečnost (vodu ili mleko) u posudu, LCD prikazuje zapreminu tečnosti.

anko 43117123 Kitchen Scale Instructions fig 5

NAČIN RADA / PRENOS JEDINICA

Press UNIT button to switch the mode or unit you need after turning on the scale, it can be switch cercularly.

There is UNIT button on base of the scale for some models, in this case, you  need to set the unit with the  UNIT button on base.

Bilješka: The unit system of scale depends on scale destination or the requirement of distributor.

NULA & TARA FUNKCIJA

Za uzastopno vaganje različitih tereta bez skidanja tereta sa vage.
Put first Load on the scale, get weight reading. Press ZERO button to reset the LCD reading to “0” before adding next load. You can repeat this operation.

Condition 1: “ZERO” function
Kada je ukupan zbroj svih opterećenja na vagi ≤4% od maksimalnog kapaciteta težine vage: LCD će svaki put prikazati —– ili Og
je pritisnut. —– znači nije stabilan, sačekajte trenutak. Og i u međuvremenu ikona o na LCD-u znači da je funkcija NULA aktivirana. Maksimalni kapacitet težine ostaje nepromijenjen.

(Za prample:
Kada je kapacitet 2000g, 4% je 80g;
Kada je kapacitet 5000g, 4% je 200g)

anko 43117123 Kitchen Scale Instructions fig 6Uvjet 2: funkcija “TARE”.
When total sum of all loads on scale 4% of scale’s max.weight capacity:

LCD will show —– or Og each time ZERO is pressed. —– means not stable, please wait for a moment. Og and meanwhile an icon T on the LCD mean TARE function is activated. Max.Weight capacity is reduced by total weight of all loads.

(Za prample:
Kada je kapacitet 2000g, 4% je 80g;
Kada je kapacitet 5000g, 4% je 200g)

pod ovim uslovom:
By pressing ZERO , you can see the total weight of all loads on the scale. If you want to weigh more loads, just press ZERO to reset LCD reading to ‘0’ again.

anko 43117123 Kitchen Scale Instructions fig 7

AUTO OFF (NAČIN UŠTEDE ENERGIJE BATERIJE)

Proizvod će se automatski isključiti ako se ne izvrši operacija u roku od nekoliko minuta.
Napomena: Vrijeme automatskog isključivanja ovisi o zahtjevima destinacije ili distributera.

anko 43117123 Kitchen Scale Instructions fig 8 UPOZORENJE

OVER LOADING WARNING
When LCD shows Err, it is over loaded( Max capacity is shown on product), please take off the object to prevent damage to the scale.
UPOZORENJE NISKE SNAGE
Kada LCD pokaže Lo, baterija je slaba, promijenite novu bateriju(e).
anko 43117123 Kitchen Scale Instructions fig 9 DUGME ZA RESET PROIZVODA ZA PUNJENJE

Ako proizvod sa punjivom baterijom ima dugme za resetovanje kao što je prikazano na slici, pritisnite dugme za resetovanje da biste ga resetovali oštrim predmetom. Može vratiti proizvod na posao. anko 43117123 Kitchen Scale Instructions fig 10

Dokumenti / Resursi

anko 43117123 Kuhinjska vaga [pdf] Uputstva
43117123, Kuhinjska vaga, 43117123 Kuhinjska vaga, vaga

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.