Лого на ZERFUN

ZERFUN G8 Pro безжична микрофонна система

ZERFUN G8
Професионална безжична връзка
Микрофонна система

Моля, прочетете всички инструкции преди употреба за най-доброто представяне на този продукт. Запазете тези инструкции за бъдещи справки.

ДОБРЕ ДОШЛИ

Уважаеми клиенти на ZERFUN G8,
Поздравления за покупката на безжичната микрофонна система ZERFUN G8. За да гарантирате вашата безопасност и дълги години безпроблемна работа, моля, прочетете внимателно това ръководство преди да използвате това устройство и го съхранявайте на безопасно място за бъдещи справки. Надяваме се да се насладите на новата си безжична микрофонна система ZERFUN G8.

 ЧАСТИ И КОНТРОЛ НА ПРИЕМНИКА

ZERFUN G8 Pro безжична микрофонна система - контрол на силата на звука

 1. Контрол на силата на звука на микрофон A: Регулира силата на звука на микрофон A, завъртете копчето по часовниковата стрелка, за да увеличите силата на звука, и обратно на часовниковата стрелка, за да я намалите.
 2. Контрол на силата на звука на микрофон B Настройва силата на звука на микрофон A, Завърта копчето по часовниковата стрелка, за да увеличи силата на звука, и обратно на часовниковата стрелка, за да го намали.
 3. Контрол на силата на звука на микрофон C Настройва силата на звука на микрофон A, Завърта копчето по посока на часовниковата стрелка, за да увеличи силата на звука, и обратно на часовниковата стрелка, за да го намали.
 4. Контрол на силата на звука на микрофон D: Регулира силата на звука на микрофон A, Завърта копчето по посока на часовниковата стрелка, за да увеличи силата на звука, и обратно на часовниковата стрелка, за да го намалите.
 5. Бутон за захранване на приемника: Натискането на този бутон ще включи системата, LED дисплеят ще светне, Когато системата е включена, задържането на бутона за 2 до 3 секунди ще изключи захранването.

ЧАСТИ И КОНТРОЛ НА ПРИЕМНИКА

Заден панел

ZERFUN G8 Pro безжична микрофонна система - заден панел

1. Входяща постоянна мощност
2. Съединител за антена
3. Балансиран конектор 1
4. Балансиран конектор 2
5. Балансиран конектор 3
6. Балансиран конектор 4
7. 3.5 гнездо за смесен аудио изход
8. 6.3 гнездо за смесен аудио изход
9. Съединител за антена

 ПРИЕМНИЦИ И КОНТРОЛИ

Диаграма на връзката

ZERFUN G8 Pro безжична микрофонна система - връзка

ЗАБЕЛЕЖКА: И двете антени работят в портовете Antenna 1 и Antenna 2. Няма разлика между портовете и двете работят заедно.

ЧАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ЗА МИКРОФОН

ZERFUN G8 Pro безжична микрофонна система - Микрофон

 1. Глава на микрофона: Включва капак за микрофон и касета.
 2. LED дисплей Screen: Показва канал, ниво на батерията, обхват на свързване и честота.
 3. Бутон за захранване на микрофона: Натискането на този бутон ще включи микрофона. Когато микрофонът е включен, задържането на бутона за 2 до 3 секунди ще изключи захранването.
 4. Бутон за настройка на честотата: Този бутон, означен с „HI-LO”, е достъпен чрез отвиване на основата на микрофона/капака на батерията. Натискането на бутона променя канала/честотата.

ЧАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ЗА МИКРОФОН

Микрофонен предавател LED дисплей

ZERFUN G8 Pro безжична микрофонна система - LED

 1. Дисплей за нивото на батерията: Тази икона показва оставащия заряд на батерията. Когато нивото на батерията е ниско, иконата ще мига, което показва, че се нуждае от смяна.
 2. Дисплей на канала: Този буквено-цифров дисплей показва текущия канал.
 3. Показване на честотата в MHz: Този цифров дисплей показва текущата честота.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

 1. Включете приемника с помощта на бутона за захранване на приемника. LED дисплеят ще покаже канала и честотата на приемника.
 2. Завъртете копчетата за сила на звука на микрофона докрай надолу и след това натиснете бутоните за захранване на микрофона, за да включите всеки микрофон. (За включване на микрофоните са необходими 2 x AA батерии.) LED дисплеите ще показват канала, нивата на RF и AF, състоянието на батерията и обхвата на предаване на всеки микрофон.
 3. За да регулирате честотата, използвайте бутона за настройка на честотата. За да получите достъп до този бутон, развийте основата на микрофона/капака на батерията, като завъртите долната половина на дръжката обратно на часовниковата стрелка, докато се отстрани напълно. Натиснете бутона с надпис “HI La”, за да промените канала/честотата. Приемникът автоматично ще съответства на честотата на предавателя*. Завийте отново частта, след като сте избрали канала. Каналите се избират между 1 и 50.
  *Микрофон A и микрофон B няма да пречат един на друг, но ако използвате няколко комплекта микрофони едновременно, трябва да настроите всички микрофони на различни честоти.
 4. За да изключите микрофона или приемника, натиснете съответния бутон за захранване за 2 до 3 секунди.
 5. Метод за сдвояване Първо включете приемника и изключете микрофона. Уверете се, че и микрофонът, и приемникът са в рамките на 20″ разстояние. Първо задръжте натиснат бутона за настройка на канала на микрофона и след това натиснете бутона за захранване на микрофона. Когато на екрана се покаже „ZERFUN G8 Pro безжична микрофонна система - icon1 “, освободете двата бутона и изчакайте секунди. Ако „ZERFUN G8 Pro безжична микрофонна система - icon1 ” изчезва, това означава, че сдвояването е успешно.

Забележка: Когато работите с 2 или повече комплекта едновременно, моля, уверете се, че микрофоните са настроени с различни канали.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

общ

 • Носеща честота: 500 – 599 MHz
 • Режим на модулация: FM
 • Пиково отклонение: ±45 kHz
 • Аудио отговор: 50 Hz – 15 kHz
 • Изчерпателно SNR: >105 dB(A)
 • THD при 1 kHz: <0.3°70 • Работна температура: 14 – 131 °F
 • Обхват на действие: 164′ – 262.5′
  Приемник
 • Режим на осцилация: PLL (цифров честотен синтезатор)
 • Stray Reject: 180 dB
 • Отхвърляне на изображението: 580 dB
 • Чувствителност: 5 dBu
 • Ниво на аудио изхода
  o XLR изходен жак: 800 mV
  o 1/4″ изходен жак: 800 mV
 • Работен обемtagд: DC 12 V
 • Работен ток: 5300 mA
  Ръчен предавател
 • RF мощност: 510 mW
 • Режим на осцилация: PLL (цифров честотен синтезатор)
 • Стабилност на честотата: <30 ppm
 • Динамичен обхват: 1_100 dB(A)
 • Честотен обхват: 50 Hz - 15 kHz
 • Максимално входно налягане: 130 dB SPL
 • Микрофонен звук: движеща се намотка
 • Захранване: 2 х 1.5 V батерии

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ ПРИЕМНИК ИЛИ МИКРОФОН
СТАТУС НА ПРЕДАВАТЕЛЯ
 ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
БЕЗ звук или слабо  LED екранът на приемника е изключен 1. Уверете се, че единият край на AC адаптера е включен в електрически контакт, а другият край е включен в DC входния жак на задния панел на приемника.
2. Уверете се, че контактът за променлив ток работи и дали е правилният обемtage.
Индикаторът за захранване на микрофона е изключен 1. Включете захранването.
2. Уверете се, че батериите са обърнати в правилната посока (маркировките +/- трябва да са подредени).
3.Опитайте с друга батерия(и).
Индикацията за радиочестотно ниво на приемника е включена 1. Увеличете силата на звука на приемника.
2. Проверете кабелната връзка между приемника и ampвдигач или миксер.
Дисплеят за радиочестотно ниво на приемника е изключен; лампичката за захранване на микрофона свети 1. Разширете напълно антената.
2. Уверете се, че приемникът е далеч от метални предмети.
3. Проверете за други препятствия между предавателя и приемника.
4. Проверете дали приемникът и предавателят използват една и съща честота.
Индикаторът за захранване на микрофона мига Сменете батериите.
ПРОБЛЕМ ПРИЕМНИК ИЛИ МИКРОФОН 
СТАТУТ НА ПРЕДАВАТЕЛЯ
ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
Изкривяване или нежелан изблицен шум Индикацията за радиочестотно ниво на приемника е включена 1. Отстранете потенциални близки източници на радиочестотни смущения, като CD плейъри, компютри, цифрови устройства, системи за наблюдение на слушалки и др.
2. Настройте приемника и предавателя на различни честоти.
3.Сменете батериите на микрофона.
4. Ако се използват няколко системи, увеличете честотното разделяне между системите.
Нивото на изкривяване постепенно се увеличава Индикаторът за захранване на микрофона мига Сменете батериите.

Документи / Ресурси

ZERFUN G8 Pro безжична микрофонна система [pdf] Ръководство на потребителя
G8 Pro, безжична микрофонна система

Присъединете се към разговора

Как 1

 1. Имам 2 системи, използвани в църква, искам да използвам всичките 8 микрофона наведнъж, как да направя това да работи, така че да не се отменят взаимно.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.