ЛОГО на дъска за гребане YEAZ AQUATREK

Дъска за гребане в изправено положение YEAZ AQUATREK YEAZ AQUATREK Дъска за изправено гребане ПРОДУКТСЪДЪРЖАНИЕ ЗА ДОСТАВКА

 • Дъска за изправяне на гребло (SUP).
 • Край
 • Въздушна помпа
 • ремонтен комплект

ОБЩ

Моля, прочетете внимателно това ръководство.
Ръководството не обхваща курс по указания за безопасност. За ваша безопасност придобийте опит в боравенето и експлоатацията преди първото си пътуване с гребане. Получете информация за училища за водни спортове или посетете уроци, ако е необходимо. Уверете се, че прогнозата за вятър и вълнение е подходяща за вашия падълборд и че можете да го използвате при тези условия.
Моля, проверете местните разпоредби или специалните разрешителни във всяка страна, преди да започнете работа. Винаги поддържайте вашия падълборд правилно поддържан. Всеки падълборд може да бъде сериозно повреден при неправилна употреба. Вземете предвид състоянието на морето, когато карате с висока скорост и управлявате борда. Всеки потребител на борда трябва да носи подходящо помощно средство за плаваемост (спасителна жилетка/спасителен пояс).
Моля, имайте предвид, че в някои страни е задължително носенето на помощно средство за плаваемост, което отговаря на националните разпоредби. Моля, съхранявайте това ръководство на сигурно място и го предайте на новия собственик при продажба.
ВНИМАНИЕ: НЕСПАЗВАНЕТО НА ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА В РЪКОВОДСТВОТО ИЛИ С ПРОДУКТА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРАНЯВАНЕ ИЛИ В КРАЙНИ СЛУЧАИ ДО СМЪРТ.

 • Проверете и спазвайте максималната товароносимост на дъската.
 • Винаги носете спасителен поплавък, одобрен от бреговата охрана.
 • Комплектът дъска е подходящ само за хора, които могат да плуват.
 • Дъската изисква умение за балансиране. Използвайте дъската само с подходящи умения.
 • Никога не използвайте дъската при офшорни ветрове (вятър, който духа от сушата към водата).
 • Никога не използвайте дъската при офшорни течения (течения, отдалечаващи се от брега).
 • Не използвайте дъската на вълни.
 • Спазвайте безопасно разстояние от брега от 50 метра.
 • Винаги носете предпазна каишка (включена само като опция). Вятърът и течението могат да накарат дъската да се носи по-бързо.
 • Никога не скачайте от дъската с главата напред във водата.
 • Внимавайте с рифовете; не карайте бързеи.
 • Не закачвайте дъската за гребене на лодка и не я дърпайте.
 • Дъската за гребане Stand Up Paddleboard не е играчка и не е подходяща за деца под 14 години. Никога не позволявайте на непълнолетни да използват дъската без надзор.
 • Никога не използвайте дъската след залез слънце, преди зазоряване или по време на периоди на слаба светлина.
 • Проверете местните закони и разпоредби за правилна и безопасна употреба на този продукт.
 • Не излагайте падълборда на пряка слънчева светлина, когато сте извън водата.
 • Дръжте дъската далеч от остри предмети.
 • Надуйте въздушната камера до правилното налягане.
 • Не напомпвайте с компресор.
 • Затегнете вентила, преди да пуснете дъската. Освободете налягането след употреба.
YEAZ AQUATREK дъска за изправено гребане ФИГ. 2 ВНИМАНИЕ/ОПАСНОСТ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Няма защита срещу удавяне
YEAZ AQUATREK дъска за изправено гребане ФИГ. 1 ЗАБРАНЕНО
Забранена употреба в бурни води Забранена употреба във вълноломи Забранена употреба при течения Забранена употреба при вятър в морето
YEAZ AQUATREK дъска за изправено гребане ФИГ. 3 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ НАСОКИ
Първо прочетете инструкциите. Надуйте напълно всички въздушни камери Подходящо само за плувци

БЕЗОПАСНОСТ

 • Никога не гребете без друг човек наблизо, освен ако не сте в защитени зони за къпане.
 • Никога не използвайте комплекта дъска, ако сте под въздействието на лекарства, алкохол или наркотици.
 • Проявете предвидливост и предпазливост, когато използвате дъската и никога не надценявайте собствените си способности. Когато гребете, използвайте мускулите си по такъв начин, че винаги да можете да гребете назад на разстоянието, което сте изминали.
 • Гребете само във води близо до брега.
 • Спазвайте дистанция от източници на захранване, отломки и други препятствия.
 • Запознайте се с местните разпоредби за безопасност, предупреждения и правила за дейности с лодка, преди да излезете на вода.
 • Проверете местната метеорологична информация за текущата вода и метеорологичните условия, преди да излезете на вода. Не гребете при лошо време.
 • Когато гребете, уверете се, че тежестта върху дъската винаги е равномерно разпределена.
 • Когато гребете, уверете се, че краката ви не са захванати в кабела за закрепване или дръжката за носене.
 • Не използвайте дъската, ако има теч и губи въздух. Отстранете теча, както е описано в глава „Ремонти“ или се свържете с производителя на сервизния адрес.
 • Никога не позволявайте на повече от един човек да използва дъската едновременно. Проектиран е да носи товара само на един възрастен.
 • Информирайте обстойно другите хора за правилата и инструкциите за безопасност, преди да им позволите да използват комплекта дъска.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Греблата, плавниците и напомпаната дъска са твърди и могат да причинят нараняване.
 • Внимавайте за странични лица, когато транспортирате комплекта дъска.
 • Внимавайте за други хора във водата, когато гребете.
 • Ако паднете във водата при ниски температури, може да получите хипотермия.
 • Носете термокостюм, когато гребете на борда при ниски температури.
 • Опасност от удушаване! Малките деца могат да се закачат за въжетата и предпазното въже на дъската и да се удушат.
 • Пазете дъската далеч от малки деца!

ЗАБЕЛЕЖКА

 • Опасност от повреда! Платката е одобрена за максимално налягане на пълнене от 1 bar (15 PSI). При по-високи налягания материалът се преразтяга и може да се разкъса.
 • Напомпайте дъската до максимално налягане на пълнене от 1 bar (15 psi).
 • Ако налягането е над 1 bar (15 psi), отворете вентила и изпуснете малко въздух.
 • Външната обвивка на дъската може да се повреди, ако влезе в контакт с други предмети и материали.
 • Стойте далеч от скалисти брегове, кейове или плитчини с дъската.
 • Не позволявайте масла, корозивни течности или химикали като домакински почистващи препарати, киселина за батерии или горива да влизат в контакт с външната обвивка. Ако това все пак се случи, проверете внимателно черупката за течове или други повреди.
 • Дръжте дъската далеч от огън и горещи предмети (като запалени цигари).
 • Не транспортирайте дъската в напомпано състояние в превозни средства.
 • Опасност от загуба на налягане! Ако вентилът не е затворен правилно, налягането в платката може да намалее неволно или вентилът може да се замърси.
 • Винаги дръжте вентила затворен, когато не напомпвате дъската или не я обезвъздушавате.
 • Уверете се, че зоната около вентила е винаги чиста и суха.
 • Предотвратете попадането на пясък или други замърсители във вентила.
 • В случай на загуба на налягане проверете и вентила, за да не изтече. Моля, следвайте стъпките в инструкциите за ремонт.
 • Опасност от занасяне! Без предпазна линия дъската може да се отнесе и да се загуби.
 • Използвайте предпазно въже с дъската, освен ако не сте в защитени зони и можете да стигнете безопасно до брега с плуване.
  Бележки, когато дъската не се използва във водата
 • Не излагайте дъската на пряка слънчева светлина за дълги периоди от време, особено при високи температури, когато не е на вода. Поради силното нагряване и разширяване на въздуха вътре в дъската (до 100 градуса), налягането може да се увеличи значително и да доведе до повреда на дъската и дори до спукване на шевовете. Когато се използва върху водата, топлината се разсейва чрез директен контакт с водата. Транспортирането върху багажник на покрива също е безвредно, когато автомобилът е в движение. Топлината се разсейва от въздушния поток.
 • Съхранявайте дъската на сянка, когато не я използвате и избягвайте пряката слънчева светлина.
 • Намалете налягането, като изпуснете въздух.
 • Надуйте дъската отново преди употреба съгласно общите инструкции.

СЪБРАНИЕ

Моля, не използвайте остри инструменти!

РАЗГЪВАНЕ НА ДЪСКАТА
Намерете гладка и чиста повърхност, за да разгънете тялото на тръбата.
За първоначално надуване и за да се запознаете с вашия нов продукт YEAZ, препоръчваме да го надуете на стайна температура. PVC материалът е мек, което улеснява сглобяването. Ако падълбордът е бил съхраняван при температура под 0°C, съхранявайте го при 20°C за 12 часа, преди да го разгънете.

РАБОТА С ВЕНТИЛАYEAZ AQUATREK дъска за изправено гребане ФИГ. 4

За да надуете дъската, отстранете предпазната капачка от вентила. За да направите това, завъртете го обратно на часовниковата стрелка. Вентилът се отваря (при издуване отдолу) или затваря (при надуване отгоре) чрез пружинна вложка. Преди да започнете да напомпвате, моля, уверете се, че иглата за поставяне на клапана е в положение „нагоре“. Ако иглата е в положение „надолу“, моля, натиснете иглата на сърцевината на клапана, докато изскочи.

ИНФЛАЦИЯYEAZ AQUATREK дъска за изправено гребане ФИГ. 5
Поставете накрайника на маркуча във вентила на дъската и завъртете приставката по посока на часовниковата стрелка. След надуване отстранете маркуча и затворете предпазната капачка на вентила, за да го запечатате за постоянно.
Използването на компресор може да повреди артикула ви; всички гаранционни искове са невалидни, ако се използва компресор.
ВНИМАНИЕ: ИАко излагате падълборда на горещо слънце, моля, проверете въздушното налягане и изпуснете малко въздух, в противен случай материалът може да се разтегне прекалено. Температурата на околната среда влияе върху вътрешното налягане на камерите: отклонение от 1°C води до отклонение на налягането в камерата от +/-4 mBar (.06 PSI).

МОНТИРАНЕ НА ПЕРКАТА

Подравнете перката по същия начин като двете фиксирани перки. Разхлабете напълно винта от перката. След това леко завийте разхлабения винт обратно в квадратната гайка. Това улеснява позиционирането на гайката в релсата. Сега го поставете в отвора в средата на релсата. След това използвайте винта, за да натиснете квадратната гайка в желаната позиция и сега разхлабете винта напълно. Гайката остава във водещата шина. Сега поставете перката с месинговия болт първо в отвора на релсата в наклонено положение, след това я изправете и натиснете перката, докато отворът е точно над квадратната гайка и фиксирайте перката в нея с винта.YEAZ AQUATREK дъска за изправено гребане ФИГ. 6

ПРЕМАХВАНЕ НА ПЕРКАТА
Развийте винта от квадратната гайка. Плъзнете перката и след това квадратната гайка от релсата с помощта на винта. Незабавно прикрепете отново винта и квадратната гайка към перката.

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВЪЗДУХА YEAZ AQUATREK дъска за изправено гребане ФИГ. 7

Внимателно натиснете иглата за вмъкване на клапана, за да освободите бавно налягането от дъската. Когато изпускате въздуха, моля, уверете се, че няма пясък или мръсотия около клапана или да попадне вътре.

ВНИМАНИЕ: Сваляйте само капака на клапана, за да надуете/изпуснете въздуха. Това ще предотврати случайно изтичане на въздух и навлизане на всякакви частици във вентила.
Сега започнете внимателно да навивате дъската отпред към вентила, за да освободите останалия въздух от дъската. Сменете капачката на вентила и я затворете плътно, за да предотвратите навлизането на мръсотия и влага. Сега разгънете дъската за гребане в изправено положение отново и започнете да я навивате от другата страна, където се намира вентилът. По този начин дъската се сгъва по-лесно и в същото време перките са по-добре защитени. Поставете доставените подложки от пяна върху фиксираните перки за защита.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪСКАТА

 • Използвайте кабела за багаж, за да носите и закрепите допълнителни предмети на дъската.
 • Използвайте дръжката за носене, ако искате да транспортирате дъската на сушата.
 • Винаги носете предоставеното гребло, когато използвате дъската.
 • Ако дъската ви се е преобърнала и лежи с горната част на дъската върху повърхността на водата, обърнете я с две ръце, така че горната й част отново да сочи нагоре. Ако е необходимо, преместете се на брега, ако не можете да го направите от водата.

ПОЧИСТВАНЕ

 • Неправилното или нередовно почистване на комплекта дъски може да причини повреда.
 • Не използвайте агресивни почистващи препарати, четки с метални или найлонови косми или остри или метални почистващи предмети като ножове, твърди шпатули и други подобни. Те могат да повредят повърхностите.
 • Не използвайте разтворители за почистване на комплекта дъски.
 • Почиствайте дъската старателно след всяка употреба.
 • Можете да почиствате дъската, когато е напомпана или когато въздухът е изпуснат.
 1. Поставете дъската върху гладка, равна и суха повърхност.
 2. Напръскайте дъската с градински маркуч или я почистете с мека гъба, навлажнена с чиста чешмяна вода.
 3. Избършете дъската със суха, мека кърпа и я оставете да изсъхне напълно.

СЪХРАНЕНИЕ

 • Опасност от повреда! Неправилното съхранение на дъската и нейните принадлежности може да доведе до мухъл.
 • Оставете всички части на комплекта дъски да изсъхнат напълно, преди да ги приберете.
 • Изпуснете напълно дъската и се уверете, че вентилът е фиксиран в отворено положение.
 • Съхранявайте навитата дъска в чантата за носене.
 • Съхранявайте комплекта табла далеч от деца и добре затворен.
 • Не поставяйте тежки предмети или предмети с остри ръбове върху дъската.
 • Проверете комплекта дъски за признаци на износване или стареене след продължително съхранение.

РЕМОНТИ

 • Проверявайте платката за загуба на налягане, дупки или пукнатини преди всяка употреба.
 • Винаги изпускайте въздух преди ремонт на дъската.

ЛЕКС ТЪРСЕНЕ

 1. Уверете се, че във вентила няма пясък или други примеси.
 2. Надуйте изцяло дъската, както е описано в раздел „Надуване“.
 3. Изплакнете дъската, включително зоната около вентила, с мека сапунена вода. Ако се появят мехурчета, течът трябва да се поправи.

Изтичащ клапан
Ако около клапана се появят мехурчета, това вероятно означава, че клапанът не се затваря напълно плътно. В този случай затегнете вентила по посока на часовниковата стрелка, като използвате гаечния ключ за клапана, предоставен в ремонтния комплект.

Дефектен клапан
Ако не се образуват мехурчета по черупката или около клапана, когато дъската е надута, това може да означава, че клапанът е дефектен:

 1. Поставете капачката на вентила върху вентила и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да затегнете. 2.
 2. Навлажнете затворената капачка на клапана със сапунена вода.
 3. Ако сега се образуват мехурчета, вентилът трябва да се смени изцяло (вижте глава „Смяна на клапана“).

Течове
Ако се образуват мехурчета по външната обвивка, можете да запечатате теча със специално лепило и материалната лепенка, доставена в ремонтния комплект (вижте глава „Запечатване на течове“). Ако напомпаната дъска загуби твърдост, причината не е непременно теч. Температурните колебания също могат да причинят спад на налягането.

УПЛЪТНЕНИЕ НА ТЕЧОВЕ

 • Риск от повреда!
 • Не всяко лепило е подходящо за ремонт на дъската. Ремонти с неподходящо лепило могат да доведат до допълнителни повреди.
 • Използвайте само специално лепило за надуваеми лодки. Можете да получите такова лепило от специализирани търговци.
 • Можете да запечатате дупки или пукнатини с лепило и материалните лепенки, доставени в ремонтния комплект.
 • Издухайте дъската преди ремонт.

По-малки течове (по-малки от 2 mm)
Течове по-малки от 2 мм могат да бъдат поправени с лепило.

 1. почистете старателно зоната, която ще ремонтирате.
 2. Оставете зоната за ремонт да изсъхне напълно.
 3. Нанесете малка капка лепило върху теча.
 4. оставете лепилото да изсъхне за прибл. 12 часа.

По-големи течове (по-големи от 2 mm)
Течове, по-големи от 2 мм, могат да бъдат поправени с лепило и материални лепенки.

 1. Почистете старателно зоната, която ще ремонтирате, и я оставете да изсъхне напълно.
 2. Изрежете парче от пластира на материала, което припокрива теча с прибл. 1.5 см от всяка страна.
 3. Нанесете лепило върху долната страна на изрязания пластир.
 4. Нанесете тънък слой лепило върху теча и заобикалящата външна обвивка върху целия размер на пластира.
 5. Оставете лепилото да стегне за 2-4 минути, докато стане видимо лепкаво.
 6. Поставете пластира на изрязания материал върху теча и го натиснете здраво.
 7. Оставете лепилото да изсъхне за прибл. 12 часа.
 8. За да запечатате напълно зоната, нанесете отново лепило върху краищата на пластира на материала, след като е изсъхнал.
 9. Оставете лепилото да изсъхне за прибл. 4 часа.

Преди да използвате отново дъската във водата, проверете дали течът наистина е напълно запечатан. Ако мехурчетата все още се появяват, занесете платката в специализиран сервиз за ремонт или се свържете с сервизния адрес, посочен в тези инструкции.

Смяна на клапана

Ако клапанът се нуждае от подмяна, можете да поръчате резервен клапан от посочения сервизен адрес.

 1. Освободете въздуха от дъската.
 2. Завъртете капачката на клапана обратно на часовниковата стрелка и я отстранете.
 3. Поставете гаечния ключ на клапана от предоставения ремонтен комплект в горната част на клапана и го завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да го разхлабите. Докато правите това, фиксирайте долната част на вентила вътре в дъската с ръка и се уверете, че не се плъзга в дъската.
 4. Поставете резервния клапан в долната част и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да го затегнете. Уверете се, че вентилът е центриран.
 5. Вземете гаечния ключ на клапана и затегнете горната част на клапана по посока на часовниковата стрелка.
  Преди да използвате платката отново, проверете дали вентилът наистина се затваря.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърлете опаковката според вида. Поставете картона и кашона в събирането на отпадъчна хартия. Фолио към колекцията за вторични суровини.
Изхвърлете комплекта дъски в съответствие с местните разпоредби и закони.

ГАРАНЦИЯ
Гаранцията за материални и производствени дефекти е 2 години при правилно използване

ПРОИЗВОДИТЕЛ

YEAZ AQUATREK дъска за изправено гребане ФИГ. 8

VEHNSGROUP GmbH
Theatinerstraße 40-42
80333 Мюнхен
Германия
[имейл защитен]
www.vehnsgroup.com, www.yeaz.eu
Подлежат на промени и грешки
Производителят не поема отговорност за щети, причинени от неправилна, неправилна или несъвместима употреба на продукта.
© VEHNS GROUP GmbH

www.yeaz.eu

Документи / Ресурси

Дъска за гребане в изправено положение YEAZ AQUATREK [pdf] Ръководство на потребителя
AQUATREK, дъска за гребане в изправено положение, дъска за гребане в изправено положение AQUATREK

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.