Ръководство за потребителя на електрически велосипед VIVI 26TGB

26TGB Electric Bike

Ръководство за потребителя на е-велосипед

ВНИМАНИЕ ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШЕТО ОБОРУДВАНЕ
СЪДЪРЖАНИЕ
1.Safety Instruction…………………………………………………………………………………………….1 2. Meter operation………………………………………………………………………………………………..2 3. Battery: further information and maintenance…………………………………………….3 4. Charging…………………………………………………………………………………………………………….3 5. Installation Instruction………………………………………………………………………………..4

1. Инструкции за безопасност
1. Благодарим ви, че закупихте WINICE E-BIKE. E-BIKE включва най-новите иновации в технологиите. 2. От съображения за безопасност е най-важно да прочетете това ръководство за потребителя, преди да работите с велосипеда. Неправилното боравене може да намали ефективността му при каране и най-важното, да причини опасност за вашата безопасност и здраве. 3. За боравене и поддръжка на велосипеда, моля, вижте ръководството за потребителя на E-BIKE, което е неразделна част от това ръководство за потребителя на e-bike! 4. В никакъв случай не демонтирайте или разглобявайте който и да е от горните компоненти на е-велосипед! 5. Моля, проверете дали всички части са затегнати и заключени преди каране. 6. Моля, уверете се, че зарядното устройство и щепселът за зареждане са винаги сухи и никога не се намокрят. 7. Зарядното трябва да се почиства само със суха кърпа. Никога не използвайте мокра кърпа, масло или друга течност.
1

2. Работа на брояча
2.1 Инструкция за измервателен уред

2.2 Работа на измервателния уред

Инструкции за работа

За да включите/изключите системата E-Bike, задръжте
бутон за 2s. Стойността по подразбиране е „ниско“ ниво на подпомагане на педала.
Пълна електрическа функция (чисто електрически режим)

Натиснете „+“, за да преминете към ниво на подпомагане на педала „Средно“.
Пълна електрическа функция (чисто електрически режим)

Натиснете “+” отново, за да преминете към ниво на подпомагане на педала “High”. „Висока“ е максималната мощност на PAS.
Пълна електрическа функция (чисто електрически режим)

Пълна електрическа функция (Чисто електрически режим): Натиснете “-“, докато трите индикатора “ниско”, “средно” “високо” изгаснат.

2

2.3 Предпазни мерки при работа Внимавайте за безопасната употреба. Не се опитвайте да освобождавате конектора, когато зареждате батерията. Избягвайте риска от сблъсък. Не променяйте системните параметри, за да избегнете разстройство на параметрите. Поправете дисплея, когато се появи код за грешка.
3. Батерия: допълнителна информация и поддръжка
1. How far full charge battery can go? That depends on the loading weight, road condition and battery capacity. But in the same condition, average speeds can continuous longer travel range. 2. When storing the battery for a longer time period, (e.g. during winter time) it is important to place the fully charged battery on a flat surface in a dry place. 3. Attention: The battery should be re-charged once every 2-3 month when it is not used. 4.Warning:
4.1.Keep the battery out of reach for children.
4.2.Never try to open the battery. 4.3.If the battery is damaged because it has been dropped somewhere or because of a biking accident, there might be a risk of electrolytes leakage. Beware of chemical burns! And immediately stop using a damaged battery. 4.4Do not touch the battery without a cloth or gloves and make sure no acid touches your eyes.
4. Зареждане
1.To charge the battery with the bike, simply place the bike within reach of the power supply and plug it in. Note: The plug hole is located in the left of the battery.
3

2.The battery can either be charged while on the bike or the battery can be removed and charged at a place of your convenience.
3.The RED light indicates it is in charging and GREEN light indicates the battery is fully charged. (Please put off plug from wall) Usually the charging time is 4-6 hours depends on the battery capacity remain.
4.Warning: Charging time over 10 hours is prohibited please kept it away
from high temperature environment and stores it in a cool place.

5. Инструкция за инсталиране

1.Installation video please refer to:

2. When open the bike’s carton box, take out E-bike and use tools to cut off

the package strings.

3. Инсталирайте кормилото:

3.1 use inner hexagon tool to loosen the stem cover and don’t tighten all bolts

immediately before adjusting the handlebar in a property angel and position,

3.2 then tighten with tool.

3.1

3.2

4. Install front wheel: 4.1: take out the protection axle the front fork and front hub, and then take out front wheel. 4.2 take out the front disc from tool box, install the disc on the hut of front wheel. Attention:there is indicate sticker show which surface out side! 4.3 make sure front wheel is in line with the rear wheel and proceed to install. (pull the wheel upwards and insert it in the fork drop outs then, insert the quick release though the axle and tighten bolts)
4

4.1

4.2

4.3

4.3

4.3

4.3

5. Инсталирайте предната светлина 5.1 Вземете винта от вилицата; 5.2 Отворете lamp 5.3 Инсталирайте lamp и използва инструмента, за да го затегне.
5

6. Инсталирайте педали: Проверете 2 педала, единият с отпечатано „L“ трябва да се монтира от лявата страна и „R“ от дясната страна. Моля, използвайте гаечен ключ, за да ги затегнете.

-5

7. Install the Seat post. 7.1. Open the seat post and saddle, then install the rear reflector; 7.2 Put the seat post into the frame. 7.3 Adjust seat post to the height that suits your riding position best and tighten quick release. ( Please make sure that the quick release is tightened firmly.

7.1

7.2

7.3

7.3

8. Adjust angle of brake lever, meter,gear shifter,throttle and louder controller on handle bar, then tighten them with tools. 9. Install battery 9.1 Open the box of battery 9.2 connect the connectors 9.3 Put the battery in bag and lock tighten the belts
9.2
6

10. Дроселът на промяната 10.1 Дръжте дясната страна. 10.2 Инсталирайте дросела, заключете дросела с инструменти. 10.3 Отворете контролната кутия и извадете контролера. ВНИМАНИЕ! Кутията на контролера има 4 винта, разхлабете ги с инструменти, кутията лесно се разрушава при неправилна работа. 10.4 Свържете конектора между дросела и контролера, има стикер със забележка, който е правилен. 10.5 За повече информация вижте видеоклипа на:

10.2

10.3

10.4

Регулатор

7

More WINICE electric bike’s installation and repair instructions Any question about the item, please contact

Подробен опаковъчен списък

Модел

Описание
Bike Tool (open-end spanner13-15, open-end spanner14-17,screwdriver,inner hexagon spanner M6,M5,M4) Manual Key Charger Battery Pedal Reflactor

Количество 1
1
1 2 1 1 1 1

8

Документи / Ресурси

VIVI 26TGB Electric Bike [pdf] Ръководство на потребителя
26TGB Electric Bike, 26TGB, Electric Bike

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.