Honeywell Plug-in димер (единичен щепсел) 39443 / ZW3104 Ръководство

Honeywell Plug-in димер (единичен щепсел) SKU: 39443 / ZW3104 Quickstart Това е светлинен димер за . За да работите с това устройство, свържете го към електрическата мрежа. Важна информация за безопасност Моля, прочетете внимателно това ръководство. Неспазването на препоръките в това ръководство може да бъде опасно или да наруши закона. Производителят,…