Ръководство за потребителя на Apple Watch Ultra Smartwatch

Бъдете информирани и в безопасност, докато използвате Watch Ultra Smartwatch с това изчерпателно ръководство за потребителя. Открийте всичко за Apple Watch, неговите функции и регулаторна сертификация. Научете за батерията и зареждането, смущенията на медицинското устройство и излагането на радиочестоти. Запазете това ръководство за потребителя за бъдещи справки.