SUNFORCE 1600334 Слънчеви струнни лампи с дистанционно управление Ръководство за инсталиране

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control OVERVIEW IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY WARNING:  Prior to hanging the bulbs, make sure they do not rest upon any hot surface or where they could become damaged. If you are charging the batteries without attaching the bulbs, keep the bulbs in the retail box …

SUNFORCE 80033 Слънчеви струнни лампи с дистанционно управление Инструкция за употреба

Слънчеви струни SUNFORCE 80033 с дистанционно управление ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да окачите крушките, уверете се, че не стоят върху гореща повърхност или там, където могат да се повредят. Ако зареждате батериите, без да поставяте крушките, съхранявайте крушките в кутията за продажба или ги съхранявайте безопасно на закрито, за да предотвратите всякакви...