Ръководство за употреба на слънчева висяща светлина SUNFORCE

Поздравления за покупката на продуктите на Sunforce. Този продукт е проектиран според най-високите технически спецификации и стандарти. Той ще осигури години на употреба без поддръжка. Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди инсталиране, след което го съхранявайте на сигурно място за бъдещи справки. Ако в даден момент не сте наясно с този продукт или се нуждаете от допълнителна помощ...