LOWES 4139434 Sierra Pale Oak Ръководство за експлоатация

LOWES 4139434 Sierra Pale Oak ИМЕ НА ПРОДУКТА: SIERRA PALE OAK ВНИМАНИЕ: Използвайте предпазни очила и ръкавици, когато режете ламинирани подове. Ламинираните подове ще създадат дървен прах; винаги използвайте защитна маска за прах и изрежете продукта на добре проветриво място. Никога не докосвайте дългите ръбове; докоснете само както е указано в това ръководство. Никога не използвайте инструменти, проектирани...