Ръководство за потребителя на смарт часовник apple Watch Series SE 44 mm 2022 г

Apple Watch Series SE 44mm 2022 Смарт часовник Преди да използвате Apple Watch, review ръководството за потребителя на Apple Watch на support.apple.com/guide/watch. Можете също да използвате Apple Books, за да изтеглите ръководството (където е налично). Запазете документацията за бъдещи справки. Безопасност и работа Вижте „Безопасност и работа“ в ръководството за потребителя на Apple Watch. Apple Watch, неговите операционни системи и здравните сензори не са...