Подложка за игра на пиано anko и ръководство за употреба на дъвка

Научете как да сглобявате и използвате подложката и дъвката за пиано Anko с това изчерпателно ръководство за потребителя. Включва инструкции за инсталиране и смяна на батерията. Запазете за бъдещи справки.