POTTER PFC-7500 SERIES Пожароизвестителен комуникатор Ръководство на собственика

Научете за функциите и спецификациите на комуникатора за пожарна аларма Potter PFC-7500 от неговото ръководство за потребителя. Получете надежден и ефективен мониторинг на спринклерни системи с този петзонов комуникатор, който се предлага с модул за двойна телефонна линия, ID за контакт и възможност за дистанционно програмиране.

POTTER PFC-7501 Пожароизвестителен комуникатор Ръководство за употреба

Научете как правилно да инсталирате и използвате пожароизвестителния комуникатор POTTER PFC-7501 с това изчерпателно ръководство с инструкции. Осигурете съответствие с правилата на FCC и предотвратете смущения в радио и телевизионното приемане. Авторско право © 1995-2008 Potter Electric Signal Company, LLC.

POTTER PFC-7500 Пожароизвестителен комуникатор Ръководство за употреба

Научете как да програмирате пожароизвестителния комуникатор Potter PFC-7500 с това изчерпателно ръководство с инструкции. Научете за всички опции за програмиране и оперативни възможности на панела, включително наличните опции за програмиране на панела. Подгответе попълнените листове за програмиране за бъдещо системно обслужване или разширяване.