TESY CN03 EIS W Ръководство за потребителя на електрически панелен нагревател

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАНЕЛ НАГРЕВАТЕЛ Ръководство за експлоатация и съхранение на панелен нагревател CN03 EIS W 230V~ 50Hz 500/1000/1500/2000/2500/3000W Tesy е регистрирана търговска марка на Tesy ltd. www.tesy.com ВАЖНИ МЕРКИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Моля, прочетете това ръководство преди да работите с уреда и го съхранявайте на сигурно място за бъдещи справки. В случай, че уредът е…

TESY CN 051 EI Електрически панел нагревател ръководство за потребителя

TESY CN 051 EI Електрически панелен нагревател ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ИНСТРУКЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Моля, прочетете това ръководство преди да работите с уреда и го съхранявайте на сигурно място за бъдещи справки. В случай, че уредът е получен от нов собственик, той трябва да бъде прехвърлен заедно с ръководството за него. ВНИМАНИЕ: Деца под 3 години на...

Dimplex LST050 Бял нагревател с ниска повърхностна температура Ръководство за експлоатация

Dimplex LST050 Бял нагревател с ниска повърхностна температура Ръководство с инструкции Тези инструкции трябва да бъдат прочетени внимателно и запазени за бъдеща употреба. Обърнете внимание и на информацията, представена на уреда. ВАЖНО Тези инструкции трябва да бъдат прочетени внимателно и запазени за бъдеща употреба. Обърнете внимание и на информацията, представена на уреда. ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато използвате електрически…

electriQ 2KW ​​тънък стенен монтажен нагревател с ръководство за потребителя на интелигентно приложение

electriQ 2KW ​​тънък панелен нагревател за монтиране на стена със Smart App ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВАЖНО Прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате уреда Този уред е само за употреба на закрито. Оценка: Това устройство трябва да бъде свързано само към заземен контакт 220-240 V / 50 Hz. Монтажът трябва да бъде в съответствие с разпоредбите на страната...