JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar Ръководство за потребителя

JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ За всички продукти: Прочетете тези инструкции. Запазете тези инструкции. Обърнете внимание на всички предупреждения. Следвайте всички инструкции. Почиствайте само със суха кърпа. Не блокирайте никакви вентилационни отвори. Инсталирайте този уред в съответствие с инструкциите на производителя. Не инсталирайте този уред в близост до източници на топлина като...