anko LD-K1045 безжична кана за вода, ръководство за потребителя

Безжична кана за вода anko LD-K1045 Ръководство за потребителя – Важни инструкции за безопасност – Употреба по предназначение Чайникът е предназначен единствено за преваряване на вода. Нагряването на мляко, газирани напитки или други течности ще причини неизправност или повреда на уреда. Уредът е предназначен само за домашна употреба. Не е подходящ за търговска употреба. ОПАСНОСТ за деца и болни...