Ръководство за потребителя на интегрираната музикална система JBL L75MS

JBL L75MS Интегрирана музикална система Интегрирана музикална система Проверете съдържанието на кутията Определете местоположението на високоговорителя Задайте превключвателя за контура на басите въз основа на близостта на високоговорителите до страничните граници, като стени и вътре в библиотека или шкаф. Когато е близо до граница, превключвателят трябва да е в положение -3dB, за да се поддържа ниво на баса...