Ръководство за потребителя на JETSON Electric Bike

Ръководство за потребителя на електрически велосипед JETSON Предупреждения за безопасност Преди употреба, моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя и предупрежденията за безопасност и се уверете, че разбирате и приемате всички инструкции за безопасност. Потребителят ще носи отговорност за всяка загуба или щета, причинена от неправилна употреба. Преди всеки цикъл на работа операторът трябва да извърши…