Софтуерни инструкции за функцията за уведомяване за неправилен ритъм на Apple

Софтуерни инструкции за използване на функцията за уведомяване за неправилен ритъм на Apple Инструкции за използване на функцията за уведомяване за неправилен ритъм Apple Inc. One Apple Park Way Cupertino, CA 95014, САЩ www.apple.com ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА Функцията за уведомяване за неправилен ритъм (IRNF) е само софтуерна мобилно медицинско приложение, което е предназначено за използване с Apple Watch. Функцията анализира пулса...