Ръководство за употреба на смарт часовник Apple HT208931

Смарт часовник Apple HT208931 Функцията за уведомяване за нередовен ритъм (IRNF) е софтуерно мобилно медицинско приложение, което е предназначено да се използва с Apple Watch. Функцията анализира данните за пулса, за да идентифицира епизоди на неправилен сърдечен ритъм, предполагащи предсърдно мъждене (AFib), и предоставя известие на потребителя. Функцията е предназначена...