Jetson JBOLT-BLK Болт Сгъваема електрическа езда на Ръководство за потребителя

Jetson JBOLT-BLK Bolt Folding Electric ride on Предупреждения за безопасност Преди употреба, моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя и предупрежденията за безопасност и се уверете, че разбирате и приемате всички инструкции за безопасност. Потребителят ще бъде отговорен за всякакви загуби или щети, причинени от неправилна употреба. Преди всеки цикъл на работа операторът трябва да извърши...