SCHLAGE 0274192 Ръководство за потребителя на Ease S2 Smart Lock Lock

SCHLAGE 0274192 Части за заключване на интелигентния лост Ease S2 Външно сглобяване Вътрешно сглобяване Подготовка за монтаж Измерване на размерите Регулиране на кибритената топка Монтаж 1. Монтирайте резе на вратата, като се уверите, че щифтовата страна на ключалката е обърната настрани от стойката/рамата на вратата. Уверете се, че шпинделът е квадратен. Ако сте пробили дупка, здраво затегнете стълба...