Ръководство на собственика на радио часовник Emerson CKSW0555 SmartSet

Ръководството за потребителя на радио часовник Emerson CKSW0555 SmartSet предоставя важни инструкции за безопасност и предупреждения за предотвратяване на опасност от пожар или токов удар. Научете за предупредителната маркировка и табелката с данни на продукта и как правилно да инсталирате и почиствате радиочасовника.