Ръководство на потребителя за телефонна система ATT CL4940 / CD4930

ATT CL4940/CD4930 Ръководство за потребителя на телефонната система – Оптимизиран PDF ATT CL4940/CD4930 Ръководство за потребителя на телефонната система – Оригинален PDF

AT&T Голям бутон и телефон с голям дисплей [CL4940, CD4930] Ръководство на потребителя

Ръководство на потребителя CL4940/CD4930 Голям бутон/телефон с голям дисплей/секретна система с идентификация на обаждащия се/изчакващо обаждане Поздравления за покупката на този продукт AT&T. Преди да използвате този продукт AT&T, моля, прочетете раздела Важна информация за безопасност на страница 52 от това ръководство. Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя за всички функции и информация за отстраняване на неизправности, необходими за инсталиране ...