HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat Ръководство за употреба

Ръководството за потребителя на HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat предоставя важни инструкции за безопасност при използване на постелката, включително предпазни мерки за предотвратяване на токов удар, изгаряния и наранявания. Ръководството също така съветва потребителите да използват постелката само по предназначение и да не използват приставки, които не са препоръчани от HoMedics. Важно е потребителите да прочетат всички инструкции преди употреба и да пазят въздушните отвори чисти от мъх и косми. Този продукт не е предназначен за медицинска употреба.