PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Пълен дуплекс 2.4 GHz трансивър-дистанционно ръководство за потребителя

PORTA PHONE B4HEPAKR EPAKR Пълен дуплекс 2.4 GHz трансивър-дистанционно Ръководство за потребителя Включване/ИЗКЛЮЧВАНЕ Включване на захранването: Натиснете и задръжте бутона за захранване, докато ЗЕЛЕН светодиод мига или светне. Изключване на захранването: Натиснете и задръжте бутона за захранване, докато ЧЕРВЕНИЯ светодиод мига. Сдвояване (режим на регистрация) Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да включите захранването на слушалките…