Ръководство за потребителя на Apple AirPods Pro Gen 2

apple AirPods Pro Gen 2 Безопасност и работа За допълнителна информация за безопасност и работа вижте Ръководството за потребителя на AirPods на support.apple.com/guide/airpods Важна информация за безопасност Боравете с AirPods и калъфа внимателно. Те съдържат чувствителни електронни компоненти, включително батерии, и могат да бъдат повредени, да нарушат функционалността или да причинят нараняване, ако бъдат изпуснати, изгорени, пробити, смачкани, разглобени или ако бъдат изложени...