Mous A671 Elevated Apple Watch Charger Ръководство за потребителя

Ръководството за потребителя на A671 Elevated Apple Watch Charger предоставя инструкции и указания за безопасност за използване на зарядното устройство с MagSafe или USB-C връзки. Той включва информация за продукта, инструкции за употреба и листовка за съответствие. Прочетете това ръководство, за да осигурите безопасно и правилно използване на зарядното устройство 2AN72A671.