Инструкции за интелигентно дистанционно SAMSUNG RMCSPB1SP1

Smart Remote (захранване) на Samsung Натиснете, за да включите или изключите проектора. (Гласов асистент) Стартира гласов асистент. Натиснете и задръжте бутона, кажете команда и след това освободете бутона, за да стартирате Гласов асистент. • Езиците и функциите на поддържания гласов асистент може да се различават в зависимост от географския регион. Дръжте дистанционното повече от 0.6 инча...