lowes 49300325 5 Ръководство за потребителя на полилей

lowes 49300325 5 Осветителен полилей OVERVIEW Хардуер (Частите не са в мащаб) ТОВА РЪКОВОДСТВО СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Моля, прочетете и разберете цялото това ръководство, преди да се опитате да сглобите, работите или инсталирате продукта. Изключете електричеството в кутията с главни предпазители (или кутията на прекъсвача)...